Refferendwm Y Fflint: 'Ie' i adfer gwlâu

  • Cyhoeddwyd
Refferendwm Y Fflint
Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn disgwyl i bleidleisio yn refferendwm Y Fflint ddydd Iau.

Mewn refferendwm ddydd Iau ynglŷn ag adfer gwlâu yn ysbyty cymunedol Y Fflint mae 3480 o bobl wedi pleidleisio o blaid, a 17 yn erbyn.

Cafodd y refferendwm ei chynnal yn dilyn penderfyniad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gau ysbyty cymunedol Y Fflint.

Pwrpas y refferendwm, gafodd ei chynnal o 16:00-21:00 yn neuadd y dref, oedd penderfynu adfer y gwasanaethau a gollwyd neu beidio.

Roedd y refferendwm yn gofyn: "Ydych chi'n cytuno y dylai gwlâu cleifion preswyl y GIG gael eu hailosod yn y Fflint?"

37% o bobl y dref bleidleisiodd.

Nid oes rhaid i swyddogion y bwrdd iechyd weithredu o ganlyniad i'r refferendwm, ond mae ymgyrchwyr yn gobeithio y bydd yn eu gorfodi i ail-feddwl eu penderfyniad.

Gwrthwynebu

Caewyd yr ysbyty yn 2013 er gwaethaf galw mawr gan drigolion lleol i newid y penderfyniad. Yn ogystal â cholli gwlâu, caeodd yr uned fân anafiadau hefyd.

Cyn cau'r ysbyty, cafwyd protestiadau gan hyd at 1,000 o bobl ynghyd â deiseb ag arni 5,000 o enwau gafodd ei chyflwyno i'r gweinidog iechyd Mark Drakeford. Fis diwethaf, pleidleisiodd 750 o bobl dros gael refferendwm ar y mater.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dweud bod cynlluniau newydd ar y gweill i adeiladu canolfan iechyd bwrpasol £5 miliwn i'r Fflint "er mwyn sicrhau - nawr ac i'r dyfodol - bod gofal yn lleol ac wedi'i deilwra i anghenion cleifion yn ogystal â chwrdd â gofynion safonol."

Mae rhai gwrthwynebwyr yn feirniadol o'r cynlluniau am ei bod "yn ddim byd mwy na meddygfa deuluol gyda chlinig ynghlwm".

Y ddadl yw bydd rhaid i rhai cleifion ddal trên a bws cyn gallu derbyn triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd, Sir Ddinbych.

'Neges glir'

Dywedodd llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar AC: "Mae'r bleidlais hon yn anfon neges glir i weinidogion y Blaid Lafur bod pobl yn gwrthwynebu eu cynllun canoli.

"Mae cau ysbytai cymunedol ac adrannau mân anafiadau yn creu arbedion ffug gan anfon cleifion yn ddi-angen i adrannau brys sydd eisoes yn llawn.

"Byddai'n anemocrataidd i weinidogion Llafur a phenaethiaid y bwrdd iechyd orfodi newid er gwaethaf gwrthwynebiad gan y rhai hynny sy'n pryderu am y gwasanaethau yn eu cymuned.

"Mae'r bleidlais yma'n dangos sut gall y cyhoedd gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau yn y Gwasanaeth Iechyd a pham y dylai cleifion gael mwy o ddylanwad wrth wneud newidiadau i wasanaethau."