Prifysgol Aber yn syrthio o 82 i 93

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Adroddiad Craig Duggan

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi mynegi pryder ar ôl i'r sefydliad weld gostyngiad dramatig yn ei safle yng nghynghrair prifysgolion y DU.

Nid yw bellach ymysg y pedair prifysgol uchaf yng Nghymru wedi iddo lithro 11 safle i 93ain yn y DU yng nghanllaw prifysgolion The Times.

Roedd y brifysgol yn y 50 uchaf pan ddechreuodd myfyrwyr sydd bellach yn y drydedd flwyddyn eu cyrsiau.

Mae'r brifysgol wedi ymateb trwy ddweud eu bod yn anelu at gael eu rhestru ymysg y 30 uchaf yn y DU erbyn 2017.

Nid The Times yn unig sy'n cofnodi cwymp y brifysgol - mae'r llyfr canllaw The Guardian nawr yn rhoi Aberystwyth yn rhif 88 yn y tabl, i lawr o 49 yn 2011.

Mae'r sefydliad hefyd wedi disgyn i'r chwarter gwaelod ymysg prifysgolion ledled y byd.

'Safonau yn llithro'

Dywedodd myfyriwr, Tom Wooldridge: "Roedd gan y brifysgol enw da, ond, ers i'r safonau ddechrau llithro, dim ond mater o amser yw hi cyn i gyflogwyr ddechrau sylweddoli nad yw'r brifysgol bellach yn gallu cystadlu gyda phrifysgolion gorau'r dyddiau hyn .... felly mae'n achos o bryder i ni."

Dywedodd ei gyd-fyfyriwr Joe Mallinder: "Sut mae'r brifysgol wedi gallu dirywio mor gyflym mewn dwy flynedd? Beth sydd wedi newid? A fydd hynny yn cael effaith enfawr ar obeithion i mi gael swydd?"

Wedi'i sefydlu ym 1872, mae hanes ac enw da Aberystwyth wedi cael ei ystyried yn fawreddog ond mae rhai myfyrwyr yn ofni ei fod yn prysur ddod yn brifysgol 'clirio', sef prifysgol mae myfyrwyr yn dewis ei mynychu gan eu bod wedi methu cael y graddau disgwyliedig mewn prifysgolion eraill.

Mae rhai cyrsiau yn y brifysgol ddim ond yn gofyn am ddwy radd E ar Lefel Uwch ar gyfer astudio cwrs gradd.

Dywed y brifysgol eu bod wedi buddsoddi'n helaeth mewn cyfleusterau yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r Dirprwy Is-Ganghellor Yr Athro Rebecca Davies yn credu nad oedd y tablau cynghrair yn adlewyrchiad teg o'r safonau yn Aberystwyth.

"Erbyn 2017 rydym am fod yn un o'r 30 o brifysgolion gorau yn y DU," meddai.

"Rydym wedi bod yn gwrando ar beth mae'r myfyrwyr yn ei ddweud er mwyn gwneud yn siŵr bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau erioed," meddai.