Gŵyl genedlaethol i amgueddfeydd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wool Museum
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Amgueddfa Wlan yn Sir Gar yn cynnig gweithdai

Bydd amrywiaeth eang o arddangosfeydd a digwyddiadau yn cael eu cynnal mewn amgueddfeydd ledled Cymru, am wyth diwrnod o ddydd Sadwrn ymlaen.

Yn amrywio o gofnodi 150 o flynyddoedd o bêl-droed clwb Wrecsam, i adrodd hanes llysiau'r cwsg [opium poppy] yng nghyfnod y Rhufeiniaid, bydd amgueddfeydd ar draws Cymru yn cymryd rhan yn yr ŵyl gyntaf o'i math.

Yn rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, bydd cyfle i ymwelwyr gael mynediad arbennig i'r casgliadau y tu ôl i'r llenni a gweithdai.

Mae'r Ŵyl yn cyd-fynd â Chynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd sydd ar 9-10 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Bydd mwyafrif y digwyddiadau, sy'n amrywio o ardal i ardal, yn rhad ac am ddim.

'Ysbrydoledig'

Ffynhonnell y llun, Abergavenny Museum
Disgrifiad o’r llun,
Bydd amgueddfeydd llai fel hwn yn y Fenni yn ymuno a'r digwyddiad
Ffynhonnell y llun, Amgueddfa Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Amgueddfa yn Abertawe yn ganolfan i dwristiaeth yn yr ardal

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: "Mae amgueddfeydd yn fwy na chasgliad o adeiladau a gwrthrychau.

"Maen nhw'n darparu profiadau fforddiadwy, ysbrydoledig a dyrchafol a lleoedd i fynd, ar eu pen eu hunain neu gyda'u teuluoedd a'u ffrindiau, gan gynorthwyo i wella ansawdd eu bywyd.

"Hoffwn annog cynifer o bobl â phosib i ymweld ag amgueddfa yn ystod yr Ŵyl, a darganfod neu ailddarganfod yr holl bethau sy'n cael eu cynnig."

Mae yna 94 o amgueddfeydd wedi'i hachredu yng Nghymru, gan ofalu am tua 5,500,000 o eitemau.

Amgueddfa Abertawe, a sefydlwyd yn 1841, yw'r amgueddfa hynaf yng Nghymru.

Erbyn heddiw mae hanner amgueddfeydd Cymru yn rhoi mynediad am ddim.