Cyngor angen arbed £50 miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Ellis Roberts ar gyfer Newyddion 9

Mae Cyngor Penfro yn dweud bod angen ailfeddwl sut mae awdurdodau lleol yn gweithredu yn wyneb toriadau anferth i'w cyllideb.

Mewn cyfarfod ddydd Gwener dywedodd y cyngor eu bod yn amcangyfrif y byddan 25% o'r arian (tua £50m) maen nhw'n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn yn cael ei dorri dros y pedair blynedd nesaf.

Byddai hyn, meddai'r arweinwyr, yn effeithio ar wasanaethau craidd fel addysg a gwasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â gwasanaethau fel llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.

Penderfynodd y cyngor y byddant yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros y chwe wythnos nesa i weld pa wasanaethau mae'r cyhoedd yn ei werthfawrogi fwyaf, ac a fydden nhw'n fodlon talu mwy o dreth y cyngor.

Bydd yna gwestiwn hefyd yn holi a ddylai cymunedau lleol neu wirfoddol fod yn gyfrifol am gynnal rhai o wasanaethau'r cyngor.