Cymuned yn paentio dros graffiti hiliol yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gall murlun newydd gael ei phaentio ar y wal yn y dyfodol

Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi dod at ei gilydd i beintio dros graffiti hiliol gafodd ei baentio ar wal yn Wrecsam.

Daeth tua 12 o wirfoddolwyr at ei gilydd i baentio dros y sloganau gwrth-Bwylaidd o dan Bont Whitegate.

Dywedodd y cynghorydd cymunedol Marc Jones, ei fod wedi cael gwybod am y graffiti ddydd Iau, ac wedi rhoi neges ar y we yn gofyn am wirfoddolwyr.

"Mae hanes hir o fewnfudwyr yn dod i Wrecsam ers yr Ail Ryfel Byd, ac mae'r grŵp diweddaraf, y rhan fwyaf, wedi integreiddio yn dda," meddai.

Ychwanegodd: "'Dwi mor falch bod cymaint o bobl a'u plant wedi dod allan i helpu."

Dywedodd Mr Jones y bydd Cyngor Cymunedol Parc Caia yn edrych ar y posibilrwydd o greu murlun ar y wal yn y dyfodol.