Boniface Kongin wedi ennill Hanner Marathon Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Boniface Kongin yn ennill ras y dynion mewn 1:02 fore Sul

Mae'r rhedwr o Kenya, Boniface Kongin, wedi ennill Hanner Marathon Caerdydd, ond doedd o methu a thorri record y cwrs.

Cyrhaeddodd y llinell derfyn y tu allan i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama mewn amser o 62:02, 11 o eiliadau yn fyr o record y cwrs gafodd ei osod y llynedd.

Mae nifer o ffyrdd ar gau yng Nghaerdydd ddydd Sul wrth i filoedd o redwyr gystadlu yn hanner marathon y ddinas.

Mae tua 17,000 o redwyr wedi cystadlu yn y ras dros 13.1 o filltiroedd.

'Fel rhedeg mewn stadiwm'

Dywedodd yr enillydd bod yr amodau ar gyfer y ras wedi bod yn dda fore Sul, ond nad oedd yn hapus gyda'i amser gan iddo obeithio torri record y cwrs, sy'n 1:01.51.

Enillydd y ras y llynedd sy'n parhau i fod y cyflymaf ar y cwrs, Loitarakwai Lengurisi, a ddaeth yn ail eleni.

Joan Chelimo, o Kenya, oedd y ddynes gyntaf ar draws y llinell.

Disgrifiad o’r llun,
Enillydd ras y merched, Joan Chelimo yn sgwrsio hefo Jason Mohammad

Y rhedwr cyntaf o Brydain i orffen y ras oedd Ryan McLeod, ddaeth yn bedwerydd, tra bod y Cymro cyntaf, Ieuan Thomas, yn cystadlu yn ei hanner marathon cyntaf.

Dywedodd Thomas bod yr atmosffer yn y ddinas yn wych.

"Mae'n teimlo fel eich bod chi'n rhedeg mewn stadiwm," meddai.

"Wrth i chi redeg drwodd dydy o ddim bwys os ydych chi wedi blino, rydych chi'n cael yr hwb yna..."

Ffyrdd ar gau

Mae Stryd y Castell a North Road wedi bod ar gau ers 04:00 ac yn parhau i fod ar gau am ran fwyaf o'r diwrnod, a llawer o ffyrdd a lon y ras ei hun wedi cau ers 08:00.

Mae'r trefnwyr am weld y ras yn dod yn un o ddigwyddiadau mwyaf y byd chwaraeon ym Mhrydain.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth torfeydd mawr i wylio'r ras ar draws y ddinas
Ffynhonnell y llun, Hywel Griffith
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ras wedi tyfu yn sylweddol ers dechrau yn 2003

Fe wnaeth tua 2,000 o redwyr ychwanegol gymryd rhan eleni o'i gymharu â 2013, ac mae'r trefnwyr yn gobeithio gweld y ras yn parhau i dyfu.

Dechreuodd y ras ei hun am 09:00 y tu allan i'r castell, gan ddilyn llwybr drwy Glan-yr-Afon, Grangetown a Phenarth.

Yna daeth y rhedwyr yn ôl tua'r ddinas, gan redeg i fyny Heol Lloyd George tuag at y Rhath, cyn gorffen wrth y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama.

Mae'n debyg y bydd ffyrdd yn ail agor wrth i'r ras basio, ac mae disgwyl i'r olaf ail agor erbyn 14:00.

Straeon perthnasol