Cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol

Gan Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Nick Clegg dipyn o waith o'i flaen cyn yr etholiad

Gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol bellach y tu ôl i UKIP yn yr arolygon barn, mae gan Nick Clegg dipyn o waith o'i flaen i annog y ffyddloniaid wrth iddyn nhw ymgynnull yn Glasgow ar gyfer eu cynhadledd olaf cyn yr etholiad cyffredinol.

Does dim dwywaith bod clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr wedi'i niweidio nhw yn sylweddol, ac felly fe fydd yn holl bwysig bod y blaid yn defnyddio'r dyddiau nesaf i wahaniaethu eu hunain rhag y Ceidwadwyr.

Felly ar un llaw fe fydd y blaid yn bloeddio am yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni mewn llywodraeth fel tynnu pobl ar gyflogau isel rhag talu treth. Tra hefyd yn son am y ffyrdd y maen nhw wedi ffrwyno'r Ceidwadwyr rhag mynd ymhellach ar Ewrop neu hawliau unigolion er enghraifft.

Ond yr her fwyaf o'u blaenau nawr yw ailddiffinio eu hunain, fel bod yr etholwyr yn hollol glir beth maen nhw'n sefyll drosto. Achos er gwaethaf eu problemau mae'n ddigon posib y bydden nhw'n rhan o'r llywodraeth nesaf.

'Gorffen y gwaith'

Felly heddiw mae disgwyl i'r aelodau gymeradwyo polisi i roi £1bn yn ychwanegol i'r gwasanaeth iechyd rhwng 2016 a 2018, be bai nhw mewn grym. A hynny wedi'i dalu gan fesurau treth ychwanegol ar y cyfoethocaf mewn cymdeithas.

Mae cynnydd mewn gwariant i'r gwasanaeth iechyd wedi bod yn ganolog i gynigion y tair prif blaid yn eu cynadleddau, ond beth mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei ddweud sy'n wahanol amdanyn nhw yw eu bod nhw yn gwybod sut y bydden nhw'n talu amdano, Ac yn ôl y Prif Ysgrifennydd i'r Trysorlys Danny Alexander, mae yna faterion eraill sy'n eu gwahaniaethu rhag y ceidwadwyr a'r blaid Lafur.

"Un o'r gwahaniaethau mawr sy'n dod i'r amlwg yn ystod y tymor cynadleddau yma yw bod Llafur yn anghofio am y diffyg ac mae'r Ceidwadwyr eisiau mantoli'r gyllideb ar gefn y tlawd yn unig," medd Mr Alexander.

"Rydym ni'n dweud bod angen gorffen y gwaith, ond mae'n rhaid gwneud hynny yn deg.

"Mae hynny yn golygu gofyn i'r cyfoethog wneud cyfraniad, yn ogystal â phawb arall."

Ond gan na fydden nhw'n ennill mwyafrif fis Mai, dyw rhestr siopa o bolisïau ddim yn ddigon, fe fydd rhaid dweud yn glir wrth yr etholwyr beth yn union yw'r polisïau na fydden nhw'n fodlon cyfaddawdu arno os ydyn nhw mewn clymblaid.