Kirsty Williams: Cymru angen mwy o bŵer i reoli

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud bod Cymru angen mwy o bŵer i reoli ei dyfodol.

Dywedodd Kirsty Williams bod canlyniad refferendwm yr Alban wedi rhoi cyfle i Gymru "wneud y pethau sy'n gywir i'n cenedl".

Yng nghynhadledd olaf y blaid cyn yr etholiad cyffredinol, dywedodd arweinydd y blaid yn San Steffan, Nick Clegg y dylai'r blaid ddefnyddio eu hamser mewn grym i roi mwy o bwerau i Gymru.

Ychwanegodd Ms Williams na fyddai hi'n ymgeisio i fod yn Aelod Seneddol yn yr etholiad cyffredinol yn 2015, er y sïon.

'Cyfle' i Gymru

Yn siarad yn Glasgow, dywedodd Ms Williams bod cyfle i Gymru yn dilyn y refferendwm.

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn ymgyrchu dros ymreolaeth ers Cymru Fydd 'nol yn 1880, mae refferendwm yr Alban yn rhoi cyfle i ail-adeiladu ac adnewyddu'n undeb," meddai.

"I wneud hynny mae'n rhaid i ni gael mwy o bwerau yn dod i Gymru - fel bod gan Gymru fwy o reolaeth dros ei thynged.

"Dwi'n meddwl y gallwn ni wneud hynny nawr gyda'r cyfle sydd wedi codi o refferendwm yr Alban - mwy o bwerau i Gymru, mwy o bwerau i fedru gwneud y pethau sy'n gywir i'n cenedl."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Nick Clegg bod angen i'w blaid sicrhau mwy o bwerau i Gymru, yn ogystal a gwledydd eraill yr undeb

Yn siarad yn gynharach yn y gynhadledd, dywedodd Nick Clegg y byddai mwy o bwerau i Gymru yn dilyn yr addewidion gafodd eu rhoi i'r Alban.

"Mae'r hyn sy'n gywir i'r Alban yr un mor gywir i Gymru. Dan ein goruchwyliaeth ni, rhaid i ymreolaeth i Gymru fod yn realiti," meddai.

"Mae gyda ni gyfle prin, cyfnod prin o gonsensws. Bydd mwy o bwerau, mwy o reolaeth a mwy o ryddid i bobl Glasgow a phobl yr Alban, fel y bydd i bobl Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr."

Gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol bellach y tu ôl i UKIP yn yr arolygon barn, mae gan Nick Clegg dipyn o waith o'i flaen i annog y ffyddloniaid wrth iddyn nhw ymgynnull yn Glasgow ar gyfer eu cynhadledd olaf cyn yr etholiad cyffredinol.

Does dim dwywaith bod clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr wedi'i niweidio nhw yn sylweddol, ac felly fe fydd yn holl bwysig bod y blaid yn defnyddio'r dyddiau nesaf i wahaniaethu eu hunain rhag y Ceidwadwyr.

Felly ar un llaw fe fydd y blaid yn bloeddio am yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni mewn llywodraeth fel tynnu pobl ar gyflogau isel rhag talu treth. Tra hefyd yn son am y ffyrdd y maen nhw wedi ffrwyno'r Ceidwadwyr rhag mynd ymhellach ar Ewrop neu hawliau unigolion er enghraifft.

Ond yr her fwyaf o'u blaenau nawr yw ailddiffinio eu hunain, fel bod yr etholwyr yn hollol glir beth maen nhw'n sefyll drosto.

Straeon perthnasol