Dechrau cynllun iaith Gymraeg i ysbyty cymunedol

Cyhoeddwyd

Mae ward yn un o ysbytai cymunedol de Cymru wedi ei dynodi yn ward Gymraeg am y tro cyntaf.

Bwriad Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yw bod un o wardiau Ysbyty Cwm Rhondda yn gallu cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg i'w cleifion.

Fe fydd cleifion Ward B2 yn cael gofal yn gwbl drwy'r Gymraeg os ydyn nhw'n dymuno, o ganlyniad i gynllun peilot.

Dywedodd Gareth Davies o Uned Iaith y Bwrdd Iechyd bod y gwasanaeth o fudd i gleifion.

"Roedden ni'n meddwl bod o'n syniad da iawn i greu gwasanaeth Cymraeg i bobl mewn oed, sydd weithiau yma am gyfnodau digon hir, ac weithiau maen nhw'n dod 'nol sawl tro," meddai.

"Felly mae'r staff yn dod i'w nabod nhw.

Disgrifiad o’r llun,
Mae staff yr ysbyty yn teimlo bod y gwasanaeth o fudd i gleifion

'Hollbwysig'

"Mae digon o staff yma i'w gwneud hi'n ymarferol i gynnal y gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg."

Ychwanegodd nad oedd hyn yn golygu arian ychwanegol i'r bwrdd.

"Dwi ddim yn credu bod unrhyw gost i'r peth, achos mae'r staff gyda ni, a'r un gwasanaeth mae pawb yn ei gael, os yn Gymraeg ai peidio.

"Mae'n galluogi i ni roi gofal sy' wirioneddol yn canolbwyntio ar y claf."

Er nad yw'r niferoedd sy'n defnyddio'r cynllun wedi bod yn hynod o uchel, mae Mr Davies yn credu ei fod o fudd mawr i'r rhai sy'n dewis ei ddefnyddio.

"Dy ni'n meddwl bod o'n gweithio mewn ysbyty cymunedol - weithiau chi'n fwy cartrefol, mae'n haws cyfathrebu a siarad, a mynegi teimladau sydd ddigon sensitif.

"Ac mae gwneud hynny yn eich iaith gyntaf yn hollbwysig er mwyn iechyd y claf."