BBC Cymru Fyw

Tywydd garw'n achosi problemau ar draws de Cymru

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd ceir yn ciwio am hyd at naw milltir ar yr M4 fore Llun.

Mae llifogydd a gwyntoedd cryfion wedi achosi trafferthion ar hyd a lled de Cymru.

Fore Llun, roedd glaw trwm wedi achosi oedi ar draffordd yr M4, wrth i geir giwio am naw milltir o gyffordd 26 (Malpas) hyd at gyffordd 30 (Caerdydd).

Roedd coeden wedi cwympo ar ben nifer o geir ym mhentref Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.

Roedd problemau yn wynebu teithwyr ar y trenau rhwng Llundain a de Cymru, oherwydd problemau ar y rheilffordd rhwng Reading a Llundain yn sgil y tywydd garw.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cadarnhau bod y gwaethaf o'r tywydd drosodd, ac mae'r haul eisoes wedi dechrau ymddangos mewn rhai ardaloedd o Gymru.

Mae rhybudd melyn ar gyfer gwynt sydd wedi ei roi ar gyfer rhai ardaloedd yng Nghymru yn dod i ben ganol dydd.

image copyrightWales News Service
image captionAchosodd law trwm lifogydd ar yr M4 ddydd Llun