Tywydd garw'n achosi problemau ar draws de Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ceir yn ciwio am hyd at naw milltir ar yr M4 fore Llun.

Mae llifogydd a gwyntoedd cryfion wedi achosi trafferthion ar hyd a lled de Cymru.

Fore Llun, roedd glaw trwm wedi achosi oedi ar draffordd yr M4, wrth i geir giwio am naw milltir o gyffordd 26 (Malpas) hyd at gyffordd 30 (Caerdydd).

Roedd coeden wedi cwympo ar ben nifer o geir ym mhentref Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.

Roedd problemau yn wynebu teithwyr ar y trenau rhwng Llundain a de Cymru, oherwydd problemau ar y rheilffordd rhwng Reading a Llundain yn sgil y tywydd garw.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cadarnhau bod y gwaethaf o'r tywydd drosodd, ac mae'r haul eisoes wedi dechrau ymddangos mewn rhai ardaloedd o Gymru.

Mae rhybudd melyn ar gyfer gwynt sydd wedi ei roi ar gyfer rhai ardaloedd yng Nghymru yn dod i ben ganol dydd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Achosodd law trwm lifogydd ar yr M4 ddydd Llun