Ymchwiliad Pallial: Dyn yn pledio'n ddi-euog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Disgwilir i'r achos ddechrau yn Llys y Goron yr Wyddgrug ym mis Mawrth

Mae dyn 53 oed wedi gwadu ymosod yn anweddus ar fachgen ar ôl iddo gael ei gyhuddo yn sgil ymchwiliad i honiadau hanesyddol o gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Bydd yn sefyll ei brawf ym mis Mawrth 2015.

Ymddangosodd y diffynnydd, David Challinor, o Pinfold Lane, Llaneurgain, yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fore Llun.

Mae'n cael ei gyhuddo o gyflawni un drosedd o ymosod yn anweddus yn erbyn bachgen 13 oed mewn cartref gofal yn ardal Wrecsam rhwng Chwefror 1987 ac Ionawr 1988 yn dilyn ymchwiliad gan yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol.

Mae'r diffynnydd wedi pledio'n ddi-euog.

Gwnaeth y Barnwr Niclas Parry gyfres o gyfarwyddiadau ar gyfer paratoi'r achos, sydd wedi ei bennu ar gyfer 30 Mawrth, 2015.

Cafodd Challinor ei ryddhau ar fechnïaeth yn y cyfamser.

Mae disgwyl i'r achos barhau am rai dyddiau.