Pontio: Dim Chwalfa yn y flwyddyn newydd

  • Cyhoeddwyd
Gwaith adeiladu Pontio
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddechreuodd y gwaith datblygu ar y safle fwy na phedair blynedd yn ôl

Ni fydd sioe agoriadol Pontio, cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Chwalfa, yn cael ei llwyfannu yn y flwyddyn newydd wedi'r cwbl.

Mae hyn yn golygu bod holl gynhyrchiadau'r ganolfan dros y misoedd nesaf eisoes wedi eu canslo, eu symud neu eu gohirio, gan gynnwys y gala agoriadol gyda Bryn Terfel, oedd fod i gael ei chynnal fis Hydref.

Mae'r cwmni adeiladu wedi dweud eu bod nhw'n "cydymdeimlo gyda phawb sydd wedi eu heffeithio".

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu'r safle ym mis Gorffennaf 2010, wrth i gontractwyr ddymchwel hen adeilad Theatr Gwynedd.

Roedd y ganolfan i fod i agor ei drysau am y tro cyntaf ar 17 Medi, gyda chynhyrchiad o Chwalfa yn Theatr Bryn Terfel.

Ddechrau Medi, daeth y newyddion na fyddai'r cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yno tan y flwyddyn newydd.

Nawr mae'r brifysgol yn dweud ei bod yn annhebygol y bydd yr adeilad wedi ei orffen mewn pryd i wneud hynny.

Ffynhonnell y llun, Panorama
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cast wedi dechrau ymarfer cyn i'r cynhyrchiad gael ei ohirio, yna'i ganslo

'Anodd a phoenus'

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Yn dilyn trafodaethau manwl gyda'r contractwr a gyda Theatr Genedlaethol Cymru mae wedi dod i'r amlwg ei bod yn annhebygol y bydd yr adeilad wedi ei orffen mewn pryd i ni lwyfannu Chwalfa fis Chwefror fel oeddem wedi gobeithio.

"Rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ganslo Chwalfa er ein bod yn parhau i weithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru i ddod â drama Gymraeg o ansawdd uchel i Pontio yn y dyfodol.

"Rwyf yn sylweddoli fod y newydd yma yn siom enfawr ond oherwydd yr oedi yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall. Rydym yn ymddiheuro'n daer i'r cast, y criw a'n cynulleidfa, ac rydym yn rhannu'r siom.

"Bydd staff swyddfa docynnau Pontio mewn cysylltiad uniongyrchol a chwsmeriaid er mwyn trefnu ad-daliad.

"Rydym rŵan yn mynd trwy broses o adolygiad manwl gyda'r contractwr, Miller, er mwyn sicrhau amserlen ddiwygiedig ar gyfer agor y ganolfan.

"Ein blaenoriaeth yw gweithio ar gyflawni'r adeilad a darparu rhaglen artistig agoriadol o safon uchel. Fel y bydd y gwaith adeiladu yn datblygu byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach."

'Siom fawr'

Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru:

"Mae'n siom fawr i mi ac i'r cwmni na fydd modd i ni lwyfannu Chwalfa yn y flwyddyn newydd.

"Daw hyn ar ôl misoedd o waith paratoi, a nifer ohonom - yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal - wedi gweithio'n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.

"Byddwn ni a Pontio yn archwilio pob cyfle posibl i lwyfannu'r gwaith yn y dyfodol. Yn anffodus, nid oedd modd derbyn sicrwydd y byddai Theatr Bryn Terfel yn barod i ni allu gwneud hynny yn y flwyddyn newydd. Byddwn felly'n parhau â'n trefniadau i lwyfannu cynhyrchiad arall yn y flwyddyn newydd.

"Hoffwn ddiolch i drigolion yr ardal am y croeso a'r gefnogaeth a gawsom. Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd cyn gynted fyth ag y bydd modd.

"Rydym hefyd yn dymuno pob llwyddiant i Pontio wrth iddyn nhw baratoi i agor eu drysau, ac edrychwn ymlaen at ymweld â'r ganolfan gyda chynyrchiadau lu yn y dyfodol."

Ymateb yr adeiladwyr

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni adeiladu - Galliford Try Services, perchnogion Grŵp Miller:

"Oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth yn y broses adeiladu, dydi adeilad Pontio ddim wedi ei gwblhau eto.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda phawb sydd wedi eu heffeithio gan yr oedi, rydym yn parhau i weithio yn galed gyda Phrifysgol Bangor i gwblhau'r gwaith o fewn yr amserlen gyflyma' posib."