Carcharu llofrudd am oes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jessica watkins yn 21 oed.

Mae dyn wedi ei garcharu am oes am lofruddio ei gariad.

Cafodd corff Jessica Watkins, 21 oed, ei ddarganfod yn y bath mewn tŷ yng Nghasnewydd.

Roedd Kristopher Mitchell, 28 oed, wedi cyfaddef iddo lofruddio Jessica mewn gwrandawiad blaenorol a chafodd ei garcharu am 16 mlynedd a 8 mis yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun.

Cafodd Mitchell ei arestio yn ei gartref ar Stryd Bryn Bevan ar Stad Brynglas yng Nghasnewydd wedi i gorff Jessica gael ei ddarganfod yn y tŷ hwnnw ym mis Mai.

Dywedodd teulu Jessica, o Gaerllion, wrth roi teyrnged iddi: "Cafodd ei chymryd oddi wrthym yn rhy gynnar. Byddwn yn ei charu am byth."

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Roger Fortey: "Dioddefodd Jessica Watkins ymosodiad creulon gan ei chariad ar y pryd, Kristopher Mitchell, ym mis Mai eleni.

"Derbyniodd anafiadau difrifol a achosodd ei marwolaeth.

"Roedd gan Jessica deulu oedd yn ei charu, ac yn 21 oed, roedd ganddi fywyd hir o'i blaen, gafodd ei dorri'n fyr o ganlyniad i weithredoedd Mitchell.

"Mae ein meddyliau'n parhau gyda theulu Jessica ar yr amser anodd hwn.

"Er na fydd y ddedfryd heddiw'n lleddfu eu poen na'u colled, rydw i'n gobeithio y bydd yn rhoi ychydig o gysur wrth iddyn nhw symud ymlaen gyda'u bywydau."