Gwadu cyhuddiad o fasnachu merched

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Yn gwadu'r cyhuddiadau: y ddau ddiffynnydd

Dywedodd dynes sy'n cael ei chyhuddo o fasnachu menywod o Nigeria fel gweithwyr rhyw yn ne Cymru nad hi oedd yn gyfrifol am ddod â'r ddwy i'r DU.

Mae Lizzy Idahosa hefyd yn gwadu gorfodi'r ddwy i weithio fel puteiniaid er mwyn iddyn nhw dalu am eu cludo i'r wlad.

Yn gynharach yn yr achos fe wnaeth y ddwy ddynes ddweud wrth y llys eu bod wedi cael eu gorfodi i weithio mewn puteindai mewn ardaloedd fel Caerdydd ac Abertawe.

Mae ail ddiffynnydd, Jackson Omoruyi, hefyd yn wynebu un cyhuddiad yn ymwneud â phuteindra.

Defodau

Dywed yr erlyniad fod y ddwy ddynes wedi eu cludo i'r DU ar ôl cymryd rhan mewn defodau yn Nigeria, lle cafodd y ddwy a'u teuluoedd eu bygwth petai nhw'n torri eu llw neu'n siarad am yr hyn oedd wedi digwydd iddyn nhw.

Ond mae'r amddiffyniad yn mynnu nad oedd gan Ms Idahosa unrhyw ran yn y seremoni.

Pan ofynwyd iddi beth oedd hi'n gwybod am farciau ar gyrff pobl o Nigeria, dywedodd ei fod yn rhywbeth arferol yn Nigeria ac yn aml yn digwydd i fabanod.

Dywedodd fod marciau o'r fath yn galluogi pobl i wybod ym mha ran o Nigeria roedd rhywun wedi cael ei fagu.

Ychwanegodd fod ganddi farciau tebyg ar ei brest, ei chefn a'i choesau.

'Ffrindiau'

Fe wadodd Ms Idahosa ei bod wedi cynnig dod ag un o'r merched i Lundain er mwyn ei helpu i ddod o hyd i'w thad.

Ychwanegodd ei bod wedi cwrdd â'r ddwy ddynes ar wahân a hynny pan oedd hi ei hun yn gweithio fel putain yn Guildford yn 2010 a 2011, a'u bod wedi dod yn ffrindiau.

Mae'n gwadu dweud y byddai'n rhaid i'r merched dalu £50,000 mewn dyled am ddod â nhw i'r DU.

Clywodd y rheithgor fod y ddwy ddynes wedi cael gwybod y byddai'n rhaid iddyn nhw dalu'r ddyled trwy weithio fel puteiniaid.

Mewn ymateb, gofynnodd Ms Idahosa: "Pam y byddai'n rhaid iddyn nhw dalu hynny i mi - nid fi ddaeth â'r ddwy i'r wlad?"

Ond dywedodd Ms Idahosa wrth y rheithgor fod y merched wedi rhoi arian iddi er mwyn iddi ei anfon 'nôl i'w teuluoedd yn Nigeria. Honnodd iddi wneud hynny trwy siop yn ardal Barking, Llundain, tua'r flwyddyn 2013.

Ychwanegodd y byddai taliadau eraill oedd wedi'u gwneud i'w chyfri' o leoedd o gwmpas y DU, gan gynnwys de Cymru, wedi dod gan ei chyn gariad, oedd weithiau'n teithio i Gymru.

Wrth gyfeirio at yr adeg gafodd hi ei harestio yn 2014, ei bod dan bwysau ac yn teimlo'n isel ac nad oedd hi'n adnabod yr enwau pan gafodd ei holi gan blismyn yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd.

Mae Lizzy Idahosa a Jackson Omoruyi yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn ac mae'r achos yn parhau.