Democratiaid Rhyddfrydol: Trafod mwy o bwerau i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Clegg wedi dweud bod Fformiwla Barnett, sy'n cael ei ddefnyddio i ddosbarthu arian i wledydd y DU, yn ddiffygiol.

Yn eu cynhadledd yn Glasgow bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn trafod rhoi mwy o bwerau i Gymru a sut y bydd modd cynnwys hynny yn eu maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Bydd y mater yn cael ei drafod ddydd Mawrth, ynghyd â Fformiwla Barnett a sut mae arian Trysorlys y DU yn cael ei rannu rhwng gwahanol wledydd y DU.

Daw'r drafodaeth yn dilyn awgrym gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Nick Clegg, y dylai'r blaid anelu at roi ymreolaeth i Gymru.

Dywedodd bod y "daith" datganoli yn "gyffrous".

Bydd y drafodaeth ynglŷn â throsglwyddo mwy o bwerau i Gymru, ynghyd â gogledd Iwerddon a'r Alban, yn cael ei harwain gan David Laws AS, Aelod Seneddol Yeovil a chadeirydd grŵp maniffesto'r blaid.

Bydd casgliadau'r grŵp yn sail ar gyfer maniffesto'r blaid ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf ym mis Mai.

Taith gyffrous

Daw'r drafodaeth yn Glasgow ddiwrnod ar ôl i Mr Clegg ddweud mewn sesiwn holi ac ateb: "Rydw i'n meddwl ein bod ni'n rhan o daith gyffrous iawn ar draws y Deyrnas Unedig, taith o ddatganoli pellach ym mhob man - ond yn arbennig ac yn bendant yn cynnwys Cymru."

Ond wrth drafod Fformiwla Barnett dywedodd: "Mae pawb yn credu bod Fformiwla Barnett yn ddiffygiol, ond does neb yn gallu cytuno ar y ffordd orau o'i wella.

"Felly rydw i'n meddwl bod pobl wedi dweud, a hynny'n gywir, y dylid cadw Fformiwla Barnett, ond mae hynny'n golygu problem fawr i Gymru, oherwydd tydw i ddim yn credu bod Cymru'n cael ei thrin yn deg gan y fformiwla ariannu ar hyn o bryd.

"Dyna pam ein bod ni fel plaid wedi cytuno y byddwn ni'n cael hyd i ateb ariannol ar wahan i Gymru - hyd yn oed os yw Barnett yn parhau fel fformiwla ar gyfer dosbarthu arian ar gyfer gweddill y Deyrnas Unedig - er mwyn mynd i'r afael â phryderon penodol Cymru."

Straeon perthnasol