Cyngor Gwynedd: Trafod arbedion addysg o £4.3 miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dydd Mawrth bydd Cyngor Gwynedd yn trafod arbedion i'r gyllideb addysg.

Dydd Mawrth bydd Cyngor Gwynedd yn trafod sut i arbed £4.3 miliwn o'u cyllideb addysg dros y tair blynedd nesaf.

Mae'r Cyngor eisoes wedi cytuno â bwriad y Cabinet i gynllunio ar gyfer gwneud arbedion o £34 miliwn i'w cyllideb dros y tair blynedd nesaf, a hynny er mwyn ymateb i'r hinsawdd ariannol fydd yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Mewn adroddiad i Gabinet y Cyngor, mae'r cynghorydd Peredur Jenkins yn argymell y dylai'r Cyngor benderfynu ar darged o £4.3 miliwn o arbedion o'r gyllideb addysg yn y tair blynedd nesaf, gan ofyn i'r aelod Cabinet dros Addysg gydweithio gyda'r Fforwm Cyllido Ysgolion i ddatblygu cynlluniau ar gyfer gwireddu'r targed hwnnw.

Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i ddweud bod holl wasanaethau'r Cyngor yn wynebu sefyllfa heriol ac o ystyried bod cyllideb ysgolion yn cynrychioli tua 35% o gyllideb holl wasanaethau'r Cyngor, os na fyddai'r gyllideb addysg yn cael ei thorri, gall gael effaith andwyol ar wasanaethau eraill.

Byddai arbed £4.3 miliwn o'r gyllideb addysg yn golygu torri 6% o'r gyllideb dros dair blynedd, ond mae'r targedau ar gyfer arbedion i gyllidebau eraill yn uwch gyda'r bwriad o arbed 16.8% o'r gyllideb Gwasanaeth Plant, 16.4% o'r gyllideb Gwasanaeth Addysg Canolog a 14.4% o'r gyllideb Gwasanaeth Henoed.

Er mai argymhelliad yr adroddiad i'r Cabinet yw gosod targed i wneud £4.3 miliwn o arbedion i'r gyllideb addysg, mae sawl opsiwn posib gan gynnwys gosod targed o £4.3 miliwn, gosod targed is gan dderbyn y byddai angen i wasanaethau eraill wynebu toriadau llymach a gosod targed uwch er mwyn lleihau'r effaith ar wasanaethau eraill.