Mesur Cymru: cael gwared ar y 'lockstep'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mesur Cymru yn penderfynu ar natur a phwerau'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi newidiadau i Fesur Cymru fyddai'n galluogi addasu treth incwm - gan gael gwared ar y system 'lockstep'.

Mae'r 'lockstep' yn cyfeirio at y mecanwaith fyddai'n sicrhau fod pob band treth yn newid ar yr un raddfa, fel y cynigwyd yn wreiddiol i Gymru gan y Prif Weinidog David Cameron yn dilyn adroddiad cyntaf Comisiwn Silk.

O dan y drefn 'lockstep', petai unrhyw lywodraeth yng Nghymru eisiau cynyddu'r radd uchaf o dreth incwm o 2% yn y dyfodol, yna byddai'n rhaid iddyn nhw godi'r dreth sylfaenol a'r trethi is o 2% hefyd, gan gyfyngu ar unrhyw bosibilrwydd o symud cyfoeth o'r bobl gyfoethocaf i'r tlotaf.

Bydd y newidiadau i Fesur Cymru yn cael eu trafod yn Nhŷ'r Arglwyddi wythnos nesaf.

Pe bai nhw'n cael eu cymeradwyo, byddai Llywodraeth Cymru'n gallu gosod gwahanol gyfraddau incwm ar gyfer pob band treth, ar ôl cynnal refferendwm.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb: "Mae'r pwerau treth incwm newydd yn arf bwysig i helpu economi Cymru i fod yn fwy dynamig a sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n fwy atebol.

"Os caiff y pwerau eu defnyddio'n gywir, gallan nhw gynyddu twf economaidd gan olygu bod mwy o bobl yng Nghymru mewn swyddi a'u bod nhw'n mwynhau gwell safon bywyd.

"Rydw i wedi credu erioed bod yn rhaid i'r pwerau trethu fod yn hyblyg, dyna pam ein bod ni'n cael gwared ar y cyfyngiad 'lockstep' ynglŷn â sut gall y pwerau cael eu defnyddio. Dyma ddatganoli gyda phwrpas."

Straeon perthnasol