Hwb i ganolfannau hamdden Nofa a Plas Madoc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eirian Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau £4.2 miliwn ar gyfer Canolfan Nofa yn cynnwys caffi newydd, lle chwarae i blant ac ystafell ffitrwydd, yn ogystal â chadw'r pwll nofio 25 metr

Mae dau o gynghorau sir gogledd ddwyrain Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau i sicrhau dyfodol canolfannau hamdden lleol.

Fore dydd Mawrth, fe wnaeth cynghorwyr Sir Ddinbych roi sêl bendith i gynllun gwerth £4.2 miliwn i ddatblygu canolfan hamdden Nofa ym Mhrestatyn.

Yn ddiweddarach, daeth cadarnhad fod Cyngor Wrecsam wedi cymeradwyo grant gwerth £50,000 i achub Canolfan Hamdden Plas Madoc.

Canolfan Hamdden Nofa

Fe gaeodd y Nofa yn wreiddiol ar ôl i'r ymddiriedolwyr, Hamdden Clwyd, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Chwefror eleni.

Roedd yr ymddiriedolaeth yn gyfrifol am reoli Canolfan Nofa, Heulfan y Rhyl a Chanolfan Bowls Gogledd Cymru.

Ond bu'n rhaid i'r tair canolfan gau yn gynharach eleni, ar ôl i'r cabinet ddweud na fyddan nhw'n rhoi £200,000 ar gyfer 2014/15.

Mae'r Cyngor wedi penderfynu na fydd Heulfan y Rhyl yn ailagor, oherwydd y byddai costau adnewyddu'n rhy ddrud.

Fe wnaed gwaith i'r ganolfan fowls dros yr haf, ac mae'r ganolfan wedi ailagor erbyn hyn.

Nawr mae'r cyngor wedi rhoi sêl bendith i gynllun i greu caffi newydd, lle chwarae i blant ac ystafell ffitrwydd ar safle Canolfan y Nofa.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys cadw'r pwll nofio 25 metr a gwella'r ystafelloedd newid.

Mae yna fwriad hefyd i atgyweirio to'r adeilad a sefydlu tair uned manwerthu ar y prom.

Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwr wedi bod yn ceisio achub Canolfan Hamdden Plas Madoc

Plas Madoc

Yn ddiweddarach dydd Mercher, fe bleidleisiodd cynghorwyr Wrecsam o blaid cymeradwyo grant o £50,000 i Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash, sydd eisiau cynnal Canolfan Hamdden Plas Madoc.

Fe gaeodd y ganolfan yn Wrecsam yn gynharach eleni o ganlyniad i doriadau'r cyngor.

Mae'r awdurdod hefyd wedi cytuno ymestyn y cyfnod sydd gan yr ymddiriedolaeth i ailagor y ganolfan, gan olygu bod ganddyn nhw tan fis Tachwedd i wneud hynny nawr.

Cafodd cynnig i newid y grant i £100,000 dros ddwy flynedd ei wrthod.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol