Y Dreigiau'n dal i Danio!

  • Cyhoeddwyd
Mae Wrecsam yn gwisgo'r crysau arbennig coch a du y tymor hwn i ddathlu'r 150Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Wrecsam yn gwisgo'r crysau arbennig coch a du y tymor hwn i ddathlu'r 150 mlwyddiant

Bydd yna ddathliadau arbennig ar y Cae Ras yn Wrecsam ar Hydref 11 i nodi pen-blwydd y clwb pêl-droed yn 150. Cafodd y clwb ei sefydlu yn 1864 sydd yn golygu bod Wrecsam, ynghyd â Stoke a Notts County, ymhlith clybiau hynaf y byd.

Un sydd â chysylltiad agos efo'r clwb ers chwarter canrif yw'r cyn-chwaraewr canol cae Wayne Phillips. Bu Wayne, sy'n aelod rheolaidd o dîm sylwebu Camp Lawn, BBC Radio Cymru yn rhannu ei atgofion efo BBC Cymru Fyw.

Disgrifiad o’r llun,
Wayne Phillips

Pa mor bwysig yw'r clwb i'r ardal, ac i ti yn bersonol?

"Mae'n glwb hynod o bwysig yng ngogledd Cymru. Dros y blynyddoedd dwi wedi bod yn Wrecsam dwi 'di gweld hogia ifanc o'r gogledd yn dod i'r Cae Ras i ymarfer, gyda'r gobaith o gael yr hogia Cymreig i fewn i'r tîm cyntaf. Mae o mor bwysig i'r dref ac i'r ardal, ac ar hyn o bryd dwi'n falch bod pethau yn gweithio'n dda iawn."

Bellach mae'r cefnogwyr yn cymryd rhan flaenllaw yn rhedeg y clwb. Beth wyt ti'n ei feddwl o'r sefyllfa bresennol?

"Mae cefnogwyr y clwb cystal â rhai unrhyw le, gyda dalgylch enfawr o Wrecsam i Ynys Môn a lawr i Ben Llŷn, ac os ydi Wrecsam yn llwyddiannus mae'r gefnogaeth yn fwy amlwg. Dwi wedi bod digon ffodus i weld y Cae Ras yn llawn ar adegau pan o'n i'n chwarae, a'r gobaith ydi y daw y dyddiau yna yn ôl."

Disgrifiad o’r llun,
Mi welodd miloedd o gefnogwyr Wrecsam eu tîm yn cipio Tlws yr FA yn 2013 - y tro cyntaf erioed i'r clwb wireddu'r freuddwyd o chwarae yn Wembley

Roeddet ti'n chwarae yn un o'r gemau enwocaf yn hanes y clwb, y fuddugoliaeth dros Arsenal yng Nghwpan yr FA yn 1992. Sut wyt ti'n cofio'r diwrnod anhygoel hwnnw?

"I mi yn bersonol roedd rhedeg allan ar y cae i chwarae bob gêm dros Wrecsam yn arbennig iawn, os oedd y dorf yn 2,000, 5,000 neu 20,000 o bobl. Ond y gêm mae pawb yn ei chofio ydi'r un yn erbyn Arsenal yng Nghwpan FA Lloegr yn 1992.

"Mae'n teimlo fel ddoe, ac mae dal yn amhosib deall sut enillon ni'r gêm - pan dwi'n edrych ar y DVD, dwi'n gofyn 'sut aethon ni drwodd?!' Mae pobl dal yn fy holi am y gêm yna, ac o'n i'n ffodus iawn i fod yn rhan o'r garfan arbennig yna. Mae'n debyg fydda i'n trafod y gêm yna am yr ugain mlynedd nesaf hefyd!"

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Waynne Phillips yn gwylio cic rydd Mickey Thomas yn erbyn Arsenal - o bosib y gôl fwyaf cofiadwy yn hanes Wrecsam

Mi chwaraeais di efo nifer o chwaraewyr disglair a galluog... ond pwy oedd y gorau?

"Wnes i dyfu i fyny yng ngogledd Cymru ac yn cefnogi Wrecsam yn y 70au a'r 80au, ac mi ges i'r cyfle i ddod yma a chwarae ochr-yn-ochr â Joey Jones - ro'n i'n ffodus iawn i wneud hynny. Roedd Joey wedi chwarae gymaint o gapiau dros Gymru, wedi chwarae i Lerpwl ac ennill pencampwriaeth Ewrop.

"Mae rhai pobl yn anghofio gymaint mae Joey wedi ei wneud dros Wrecsam, ac ro'n i'n hynod o ffodus i chwarae a gweithio gyda Joey am bron i ugain mlynedd. Ro'n i'n byw efo Joey am gyfnod - roedd o'n dda iawn efo fi.

"Ond mae 'na lot o rai eraill - Mickey Thomas yn un arall, a Tony Humes, Darren Ferguson... mi fyswn i'n gallu mynd ymlaen, ond gobeithio 'mod i heb bechu neb wrth eu gadael allan! Ond mae yna un arall sydd yn arbennig iawn i mi ac i glwb Wrecsam, sef Brian Flynn."

Ffynhonnell y llun, Pete Jones
Disgrifiad o’r llun,
Brian Flynn - Dylanwad mawr ar Waynne Phillips fel chwaraewr a rheolwr Wrecsam

Mi chwaraeais di bron i 250 o gemau dros Wrecsam. Sut wyt ti'n edrych nôl dros y cyfnod?

"Mi fysa fo wedi gallu bod yn lot mwy achos mi roeddwn i wedi fy anafu lot o'r amser - byswn i wedi gallu cael gwell lwc a chwarae rhwng 400 a 500 o gemau heb yr anafiadau. Ond pan dwi'n sbïo ar y rhestr dwi yn y 10-20 uchaf o ran ymddangosiadau dros y clwb, felly dwi'n cyfri fy hun yn ffodus i gael y cyfleoedd gefais i ac i ddod i glwb fel Wrecsam.

"Dwi ddim yn millionaire, ond mae'r atgofion sydd gen i yn werth mwy i fi. Dwi wedi aros yn Wrecsam a byw yma ers i mi orffen chwarae, a i byth o 'ma rŵan dwi'm yn meddwl - dwi'n rhan o'r dref bellach..."

Ac mae'r cysylltiad teuluol efo'r clwb yn parhau?

"Ydi, mae'r mab yn wedi cael cytundeb dwy flynedd gyda Wrecsam ac yn chwarae i'r tîm dan 18. Mae o'n mynd i mewn i gyfnod pwysig, gan ei fod yn ddewis anodd iddo fo. Pan ges i'r cyfle mi roedd hi'n ddewis hawdd. Er mod i ddim wedi bod yn hogyn drwg yn yr ysgol, chwarae pêl-droed oedd yr unig beth o'n i am ei wneud.

"Aeth y mab yn ôl i wneud ei Lefel A am flwyddyn felly roedd hi'n ddewis anodd iawn iddo - rydyn ni'n llwyr gefnogol ohono ac mi fyswn i'n dad hapus iawn i'w weld o'n chwarae ar y Cae Ras rhyw ddiwrnod. Mae rhai yn dweud ei fod o'n well na fi, ond dwi 'di deud wrtho fo bod ganddo fo dipyn o ffordd i fynd eto!"

Ffynhonnell y llun, Pete Jones
Disgrifiad o’r llun,
Arfon Griffiths - 592 o ymddangosiadau dros Wrecsam a aeth yn ei flaen fel rheolwr i arwain y clwb i'r ail adran am y tro cyntaf yn eu hanes

Mae Wrecsam wedi dechrau'r tymor yn addawol. Be ydi'r gobeithion y tymor yma ac i'r dyfodol?

"Mae Wrecsam yn glwb mawr, ond mae'n mynd yn anoddach i fynd allan o'r Gyngres bob blwyddyn. Mae pob gêm yn ofnadwy o bwysig, ond ar hyn o bryd mae pethau'n mynd yn dda.

"Mae'n edrych fel y bydd hi'n dymor agos iawn, ac unwaith mae Wrecsam yn medru dringo o'r Gyngres bydd cyfle i adeiladu. Mae'n rhaid cofio lle roedd Abertawe 10 mlynedd yn ôl. Gobeithio y gall Wrecsam efelychu Abertawe rhyw ddydd, ond y flaenoriaeth ar y funud ydi cael y clwb allan o'r Gyngres."

Ffynhonnell y llun, Pete Jones
Disgrifiad o’r llun,
Gary Bennett - Un o chwaraewyr mwyaf poblogaidd Wrecsam erioed, yn gafael yng Nghwpan Cymru yn 1995 wedi'r fuddugoliaeth yn erbyn Caerdydd, 2-1