Cystadleuaeth ffilm yn anelu at leihau bwlio mewn ysgolion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cian Marc, athro drama: 'Yn sicr, mae gwaith DIGON wedi gwneud gwahaniaeth yma ym Mhlasmawr, gan herio bwlio.'

Fe fydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio cystadleuaeth wrth-fwlio yn Ysgol Plasmawr, Caerdydd, ddydd Mercher yn annog plant ysgolion cynradd ac uwchradd i greu ffilm am y pwnc.

Dywedodd Mr Lewis: "Rwy'n annog disgyblion ar draws Cymru i roi cynnig arni er mwyn helpu lledu'r neges fod bwlio o unrhyw fath yn gwbl annerbyniol."

Mae themâu'r gystadleuaeth eleni'n canolbwyntio ar anabledd, hil, crefydd neu rywioldeb.

Yn ddiweddar mae Ysgol Plasmawr wedi gwneud tipyn o waith yn y maes, gan gynnwys sefydlu grŵp DIGON, sy'n mynd i'r afael â bwlio homoffobig.

'Gwneud gwahaniaeth'

Mae'r grŵp yn cynnwys dros 25 o ddisgyblion o flwyddyn 10 ymlaen sy'n "esbonio neges wrth-fwlio i blant yn ei hiaith eu hunain".

Mark Lewis, athro drama'rr ysgol sy'n arwain y gweithgareddau.

"Rwy'n siŵr y bydd y gystadleuaeth yn gwneud gwahaniaeth mewn ysgolion," meddai.

"Yn sicr, mae gwaith DIGON wedi gwneud gwahaniaeth yma ym Mhlasmawr, gan herio bwlio. Cafodd y grŵp ei sefydlu am ein bod ni'n gweld bod dim byd ar gael oedd yn cynnig cyfle i blant drafod yn agored ac yn ddiogel.

"Gobeithio bydd y gystadleuaeth yn gwneud yr un peth, gan helpu plant i drafod yn hyderus am unrhyw broblem."

Roedd bwlio, meddai, yn broblem oedd yn aml iawn tu hwnt i glustiau athrawon.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw cael gwared ar fwlio mewn ysgolion ac mae'r gystadleuaeth ffilm yn gam tuag at hynny.

'Rhan annatod'

Ychwanegodd yr athro drama: "Dydw i ddim yn clywed am fawr ddim o achosion yn yr ysgol hon oherwydd bod disgyblion yn cario'r neges gyda'r athrawon. Maen rhan annatod o fywyd Plasmawr ac yn hynod effeithiol."

Mi fydd enillwyr cystadleuaeth Llywodraeth Cymru yn derbyn cymorth cwmni cynhyrchu fideos proffesiynol i ddatblygu a llwyfannu syniadau.

Dyddiad cau holl geisiadau'r gystadleuaeth yw 28 Tachwedd 2014. Mae canllawiau newydd gwrth-fwlio, Parchu Eraill, ar gael ar wefan .

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gystadleuaeth yn cael ei lansio yn Ysgol Plasmawr, Caerdydd