Pedwar arweinydd yn trafod dyfodol Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu arweinwyr y gwrthbleidiau - Ms Wood, Ms Williams a Mr Davies - yn trafod gyda'r Prif Weinidog

Mae arweinwyr pedair prif blaid Cymru wedi cyfarfod er mwyn ceisio dod i gytundeb ynghylch y ffordd ymlaen i Gymru.

Gobaith Carwyn Jones (Llafur), Andrew RT Davies (Ceidwadwyr), Leanne Wood (Plaid Cymru) a Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) oedd gallu cryfhau eu llaw drwy ddod i gonsensws.

Mae'r pedwar ohonynt wedi bod yn trafod pa bwerau pellach maen nhw eisiau eu gweld yn cael eu trosglwyddo i Fae Caerdydd, gyda gwahaniaethau sylweddol.

Mi fyddan nhw nawr yn gweithio gyda'i gilydd i geisio cytuno ar eiriad cynnig i'w gyflwyno i San Steffan.

Mae hyn yn ategu rhywbeth gafodd ei ddweud gan y gohebydd gwleidyddol Simon Jenkins mewn cynhadledd gafodd ei drefnu gan y Sefydliad Materion Cymreig cyn refferendwm yr Alban.

Dywedodd bod yr amgylchedd wleidyddol bresennol yn golygu bod San Steffan yn llawer mwy tebygol o gymeradwy unrhyw gais nag ar unrhyw adeg arall erioed, gan ychwanegu: "Cyflwynwch yr hyn rydych chi eisiau i San Steffan ac, o dan yr amgylchiadau presennol, efallai y cewch chi'ch ffordd."

Anghytuno

Disgrifiad o’r llun,
Dyw Carwyn Jones a David Cameron ddim yn cytuno ynghylch Barnett na threth incwm

Fe wnaeth y Prif Weinidog David Cameron gyhoeddi yn sgil y bleidlais Na y byddai'n sefydlu Pwyllgor Cabinet ar Ddatganoli.

Mae hwn yn cael ei gadeirio gan William Hague, a'r Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb yw'r un sy'n cynrychioli Cymru ar y bwrdd.

Ddydd Mawrth fe ddywedodd Mr Cameron na fyddai Cymru yn derbyn mwy o arian ac y dylai'r Prif Weinidog Carwyn Jones alw refferendwm ar ddatganoli treth incwm fel ei fod yn derbrn ychydig o'r cyfrifoldeb dros godi'r arian mae'n ei wario.

Ond mae Mr Jones yn dweud bod angen newid y ffordd mae Cymru'n cael ei chyllido yn gyntaf, gan ddadlau fod y fformiwla bresennol - Fformiwla Barnett - yn tangyllido Cymru o £300 miliwn y flwyddyn.

Yn ôl Alun Cairns, dirprwy Mr Crabb, mi fydd y pwyllgor yn ystyried materion cyllido ac felly nad oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud eto.