Glyndŵr: pryder am effaith ariannol gwaharddiad

Cyhoeddwyd

Gall BBC Cymru ddatgelu bod Prifysgol Glyndŵr wedi cysylltu gyda'r Comisiwn Elusennau ynglŷn ag effaith ariannol eu gwaharddiad rhag dysgu myfyrwyr o du allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Ers mis Mehefin mae'r brifysgol wedi ei gwahardd rhag recriwtio myfyrwyr tramor wedi ymchwiliad y Swyddfa Gartref i dwyll fisas honedig.

Mae tua 3,040 o'r 8,800 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr o wledydd y tu allan i'r UE.

Yn ôl adroddiadau, mae eu ffïoedd yn golygu tua thraean o refeniw'r brifysgol.

1,280

Fel y rhan fwyaf o brifysgolion, mae Glyndŵr yn elusen ac wedi cyflwyno Adroddiad Digwyddiad Difrifol i'r Comisiwn Elusennau.

Mae gwneud hynny yn golygu y gall y comisiwn gynnig cymorth cyn gynted â phosib, a cheisio gwella sefyllfa elusennau sydd mewn trafferth.

Yn 2013-14 cafodd 1,280 o ddigwyddiadau difrifol eu hadrodd i'r comisiwn ond nid yw'n glir sawl prifysgol sydd wedi codi pryderon am eu sefyllfa ariannol o'r blaen.

Yn 2012-13 roedd gan Brifysgol Glyndŵr ddiffyg ariannol o bron i £4 miliwn, bron i 10% o'i hincwm.

Ym mis Mawrth eleni daeth i'r amlwg bod y brifysgol yn bwriadu diswyddo un o bob 10 o staff, penderfyniad wnaeth arwain at bleidlais o ddiffyg hyder yn yr is-ganghellor, Michael Scott, gan aelodau undeb.

'Pryder difrifol'

Yn gynharach eleni dywedodd y Gweinidog Mewnfudo, James Brokenshire, yn Nhŷ'r Cyffredin bod ymchwiliad wedi dod o hyd i dystiolaeth o weithgareddau troseddol honedig yn y system fisa i fyfyrwyr.

Mae angen cymhwyster iaith Saesneg i gael fisa myfyriwr yn y DU.

Ond daeth ymchwiliad i'r casgliad fod 29,000 o'r 48,000 tystysgrif gafodd eu gwobrwyo yn annilys, a bod 19,000 yn "amheus".

Dywedodd Mr Brokenshire ei fod yn debygol y byddai'r gwir gyfanswm yn uwch.

Oherwydd "pryder difrifol" mewn rhai prifysgolion cafodd Glyndŵr ei his-raddio gan Lywodraeth y DU o'i statws fel noddwr.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb Prifysgol Glyndŵr.