Cwest Margaret Hughes: Dim rhybudd llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Margaret Hughes yn dilyn llifogydd yn Llanelwy yn 2012

Mae'r cwest i farwolaeth pensiynwraig wnaeth foddi yn ei chartref wedi clywed na chafodd hi rybudd am y llifogydd.

Clywodd gwrandawiad cynt bod Margaret Hughes, 91, wedi boddi yn ei chartref yn dilyn llifogydd difrifol yn Llanelwy ym mis Tachwedd 2012.

Fe welodd y cwest yn Rhuthun luniau fideo o'r ardal adeg y llifogydd, oedd yn dangos ceir a thai dan ddŵr, gan gynnwys fideo'r gwasanaethau brys wrth iddyn nhw fynd i mewn i gartref Mrs Hughes ar stad Tai'r Felin.

Mewn un ystafell, roedd y gwely bron iawn o dan y dŵr, ac roedd amryw o ddodrefn yn arnofio o gwmpas y tŷ.

Roedd Mrs Hughes yn byw ar stad dai dan ofal warden, ac roedd hi wedi ymuno â gwasanaeth oedd yn rhoi rhybudd llifogydd dros y ffôn.

Ond clywodd y cwest gan ferch Mrs Hughes, Gwenda Jones, nad oedd gan ei mam linell ffôn oedd yn gweithio yn y tŷ.

Ar Dachwedd 26, roedd rhagolygon o dywydd gwael i Lanelwy, ac roedd disgwyl i ddŵr afon godi uwchben yr amddiffyniadau erbyn y diwrnod wedyn.

Cafodd y rhybuddion eu gyrru i Mrs Jones, ond dywedodd wrth y cwest nad oedd hi wedi eu derbyn, gan ei bod hi wedi troi ei ffôn symudol i ffwrdd.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol