BBC Cymru Fyw

Pledio'n euog i gynnau tân mewn clwb nos prysur

Published
media captionFe gafodd Craig Cullen, 29 oed, ei ddal ar CCTV yn taflu petrol ar y drws
Mae dyn wedi cyfaddef ceisio cynnau tân mewn clwb nos yn Abertawe pan oedd 200 o bobl yno.
Fe gafodd Craig Cullen, 29 oed, ei ddal ar CCTV yn taflu petrol ar ddrws cefn clwb nos Oxygen yng nghanol y ddinas yn oriau mân 20 Ebrill.
Fe gyfaddefodd Cullen gynnau tân gan fwriadu peryglu bywyd yn Llys y Goron Abertawe ddydd Mercher.
Fe glywodd y llys fod Cullen wedi ceisio cynnau'r tân wedi iddo ddadlau gyda'i gyn-gariad y tu allan i'r clwb.
Fe ddywedodd wrthi y byddai'n cynnau tân os oedd hi am fynd i mewn i'r clwb, ac anfon neges destun iddi oedd yn dweud: "Dw i am losgi'r lle i'r llawr".
Fe ddywedodd perchennog y clwb, Kai Lui: "Mae diogelwch ein cwsmeriaid ni'n flaenoriaeth a 'dy ni'n montiro'n 31 camera CCTV drwy'r amser.
"Unwaith welon ni beth oedd yn digwydd, fe aethon ni at yr allanfa dân a dal y troseddwr nes i'r heddlu gyrraedd."
Fe gafodd fideo CCTV ei ddangos i'r llys, oedd yn dangos Cullen yn dringo at yr allanfa dân cyn tywallt petrol ar hyd y drws a chynnau tân.
Fe gyfaddefodd Cullen ymosod ar Mr Lui yn dilyn y digwyddiad, a bydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Tachwedd.
image copyrightWales News Service
image copyrightWales News Service
image copyrightWales News Service