Imiwneiddio plant 4 mlwydd oed am y tro cyntaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymgyrch imiwneiddio ffliw yn cael ei gynnig i blant

Bydd plant pedair blwydd oed yn cael cynnig imiwneiddiad ffliw am y tro cyntaf eleni.

Mae'r cynllun yn rhan o raglen flynyddol o imiwneiddio yn erbyn y ffliw cyn y Gaeaf.

Mae'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford yn gyfrifol am gynlluniau i gynnig brechiad am ddim i unigolion o 'risg uchel'.

Bydd y gweinidog yn lansio ymgyrch 'Curwch ffliw' yn ei feddygfa leol.

Mae feirws y ffliw yn newid yn gyson, sy'n golygu bod math newydd o imiwneiddiad yn cael ei ddatblygu'n gyson.

Yn dilyn llwyddiant rhaglen imiwneiddio ffliw llynedd, mi fydd ar gael i ystod ehangach o oedrannau eleni.

Mae'r unigolion sy'n gymwys i dderbyn brechiad am ddim yn cynnwys:

  • Plant pedair blwydd oed ac iau
  • Gofalwyr
  • Gweithwyr gwirfoddol
  • Unigolion dros 65 mlwydd oed
  • Pobl sy'n dioddef afiechyd hirdymor
  • Merched beichiog
  • Darparwyr cymorth cyntaf cyhoeddus

'Achub bywydau'

Mae plant yn derbyn yr imiwneiddiad fel chwistrelliad trwyn. Mae'n cael ei gynnig i blant pedair oed ac iau yn eu meddygfa lleol tra bydd plant blwyddyn saith yn ei dderbyn yn yr ysgol.

"Ar ôl dŵr glan," meddai Mr Drakeford, "brechu yw'r ymyrraeth bwysicaf yn y byd ar gyfer iechyd y cyhoedd er mwyn achub bywydau a diogelu pobl rhag clefydau."

Yn 2013 fe dderbyniodd 68.3% o bobl dros 65 mlwydd oed eu himiwneiddiad. Mewn cymhariaeth, dim ond 51.1% o unigolion 'risg uchel' dderbyniodd y brechiad.

Mae'r rhaglen imiwneiddio flynyddol yma'n ymgais i gyrraedd yr unigolion sydd fwyaf o'i angen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol