Amser aros triniaeth yn gwaethgu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae perfformiad Llywodraeth Cymru yn erbyn y targed o faint o amser ddylai cleifion aros cyn dechrau triniaeth ysbyty wedi gwaethygu.

86% o gleifion wnaeth ddechrau eu triniaeth o fewn 26 wythnos ar gyfer y mis mwyaf diweddar y mae'r data ar gael amdano - mis Awst - oedd ychydig yn waeth na'r ffigwr ar gyfer y mis blaenorol, sef 87.2%.

Y targed yw 95%.

Dyw'r llywodraeth heb ei gyrraedd ers blynyddoedd lawer.

Yn ôl y llywodraeth mae perfformiad yn aml yn waeth ym misoedd Awst a Gorffennaf oherwydd fod "staff a chleifion ar eu gwyliau", ond fe ddywedon nhw eu bod yn disgwyl gweld perfformiad yn gwella.

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae bron i naw ymhob 10 o gleifion yn cael eu gweld o fewn y targed, tra'r oedd yr amser aros cyffredinol ddiwedd Awst 2014 yn llai na 11 wythnos".

Yn ogystal, fe ddywedodd llefarydd bod y dirprwy weinidog iechyd yn bwriadu cynnal cyfarfod gyda chadeiryddion y byrddau iechyd i drafod y mater.

Mae'r Ceidwadwyr yn dweud y dylai fod "cywilydd" ar y Prif Weinidog Carwyn Jones o weld y ffigyrau.

Mae'r ffigyrau diweddaraf hefyd yn dangos bod dros 20,000 o gleifion wedi gorfod aros mwy na 36 wythnos (naw mis) am driniaeth er mai targed y llywodraeth yw bod neb yn gorfod aros mor hir.

Y tuedd dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf yw dirywiad cyffredinol mewn perfformiad mewn cysylltiad â'r targedau.