Tystiolaeth llywydd yn nhribiwlys Llyfrgell Genedlaethol

Cyhoeddwyd

Mae llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Syr Deian Hopkin, wedi bod yn rhoi tystiolaeth yn nhribiwnlys dau aelod o staff, sy'n honni iddyn nhw gael eu diswyddo i bob pwrpas (constructive dismissal), a bod y llyfrgell wedi torri telerau eu cytundebau drwy israddio eu swyddi.

Fe gafodd swyddi Arwel Jones ac Elwyn Williams eu hisraddio gan banel disgyblu am gamgymeriadau yn ymwneud â rhoi cytundeb i gwmni preifat.

Mae'r ddau yn dweud eu bod nhw wedi cael eu trin yn annheg yn ystod y broses ddisgyblu.

Roedd Syr Deian Hopkin yn rhan o banel apêl fu'n ystyried yr achos ym mis Chwefror 2014.

Fe gadarnhaodd bod 3 pherson wedi gofyn i'r rheolwyr ail ystyried lefel israddiad y ddau.

Fe gyfaddefodd ei fod wedi disgrifio'r gosb fel un "anffodus", ond roedd y panel yn teimlo bod israddio yn gosb addas.

Mater i'r rheolwyr - yn ôl Syr Hopkin - oedd penderfynu ar lefel yr israddiad.

Er hyn, fe ddywedoddd "fod y panel apêl yn credu bod dwy radd yn ormod".

Fe glywodd y tribiwnlys am achos disgyblu tebyg yn 2005. Y dyfarniad bryd hynny oedd cynnig rhagor o hyfforddiant i'r staff.

Ond fe ddywedodd Syr Hopkin fod achos Mr Jones a Mr Williams "llawer yn fwy difrifol".

Mae disgwyl i'r tribiwnlys ddod i ben b'nawn Iau, ac fe fydd y dyfarniad yn cael ei gyhoeddi yn ysgrifenedig yn y man.