Ffatri gig Merthyr Tudful: 88 swydd yn y fantol

Cyhoeddwyd

Wedi i gwmni weld llai o alw am gynnyrch, mae dwsinau o weithwyr mewn ffatri pecynnu cig ym Merthyr Tudful yn wynebu diswyddiadau

Fe gyhoeddodd cwmni St Merryn Foods y gallai 88 o bobl golli eu swyddi.

Mae'r cwmni'n dechrau ar gyfnod ymgynghori o 45 diwrnod ynglŷn â chynlluniau i ail-strwythuro'r cwmni yn dilyn gostyngiad yn y galw yn ystod y flwyddyn aeth heibio.

Maei oddeutu 1,000 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle yn ne Cymru, ac yn ôl y cwmni, hwn oedd "y dewis ola'."

Mae St Merryn Foods yn pecynnu cig eidion a chig oen ar dri safle yn y DU - Cernyw, Bodmin a Merthyr Tudful.

Fe ddywedodd llefarydd y byddan nhw'n edrych ar wahanol ffyrdd i osgoi diswyddiadau, yn cynnwys trosglwyddo pobl i rannau eraill o'r busnes.