Clawdd llanw yn gollwng ger Harlech

Cyhoeddwyd

Mae pryder yn ardal Llanbedr ger Harlech fod y clawdd llanw a gafodd ei atgyweirio yn y gwanwyn yn gollwng.

Yn ôl ffermwyr lleol mae'r sefyllfa wedi gwaethygu'n ddiweddar ac maen nhw'n yn poeni y gallai'r clawdd chwalu eto.

Ond yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru mae arbenigwyr yn cadw golwg ar y sefyllfa.

Ddechrau'r flwyddyn yn ystod stormydd geirwon fe chwalodd y clawdd llanw ym Mhensarn ger Llanbedr yn Ardudwy.

Llifodd y dwr dros gannoedd o aceri o dir a bu'n rhaid achub pobol o dai.

Boddodd o gwmpas 100 o ddefaid a chafodd ffensys eu chwalu.

Fe gostiodd cannoedd o filoedd o bunnau i drwsio'r bwlch yn y clawdd ond yn ôl John Edwards Thomas sy'n ffermio Morfa Mawr mae'r clawdd yn gollwng yn ddrwg.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod nhw'n ymwybodol fod pwll bach o ddŵr yn cronni ar lanw uchel y tu ôl i'r amddiffynfeydd a gafodd eu trwsio yn gynharach yn y flwyddyn a'u bod nhw am roi sicrwydd i bobl leol nad ydyn nhw'n credu fod hyn yn arwain at gynnydd yn y perygl o lifogydd.

Ychwanegwyd fod arbenigwyr yn cadw golwg ar y clawdd llanw a bydd profion yn cael eu cynnal i weld sut mae'r dŵr yn symud.

Bydd ystyriaeth yn cael ei roi wedyn i weld os oes angen cymryd camau pellach.