Rali GB Cymru'n addo cyffro

Cyhoeddwyd

Mi fydd ceir ralio gorau'r byd yn rhuo ac yn chwyrnellu ar hyd ffyrdd a choedwigoedd gogledd a chanolbarth Cymru ymhen pum wythnos.

Mi fydd holl gynnwrf Rali GB Cymru'n hawlio sylw cefnogwyr y gamp led led y byd, ac ar lan Llyn Brenig ddydd Iau roedd 'na ddiwrnod o hyrwyddo'r rali.

Roedd yr arogl olew a diesel yn gryf ger Llyn Brenig wrth i ddegau o geir ralio hen a newydd aros i sgrialu trwy'r mwd.

Yr enw mawr oedd gyrrwr Pencampwriaeth y Byd Elfyn Evans. Mae o'n wythfed yn nhabl y gyrrwyr ar hyn o bryd yn ei dymor cyntaf ar y lefel uchaf, ac mae'n teimlo ei fod o wedi gwibio yn ei flaen dros y misoedd diwethaf.

Cymal Cymru fydd cymal olaf Pencampwriaeth Ralio'r Byd unwaith eto eleni - lle bydd y pencampwr yn codi'r tlws.

Ffynhonnell y llun, Elfyn Evans
Disgrifiad o’r llun,
Bu Elfyn Evans (ar y dde) yn cystadlu yn ras y llynedd hefyd

Yn ogystal a'r degau o filoedd sy'n gwylio o gwmpas y byd, mi ddenodd y digwyddiad 70,000 o ymwelwyr i'r cymalau y llynedd, gan gyfrannu £10 miliwn i'r economi yn ôl y trefnwyr.

Maen nhw hefyd yn dweud bod clybiau a chymdeithasau lleol wedi elwa o ddegau o filoedd o bunnau rhyngddyn nhw trwy stiwardio'r meysydd parcio ac ati.

Bydd y rasio'r digwydd rhwng 13-16 Tachwedd, a bydd sylw cefnogwyr ralio'r byd ar ogledd Cymru bryd hynny.

Disgrifiad o’r llun,
...a dyma'i gar yn 2014