Darganfod dyn marw ar yr A48

Cyhoeddwyd

Mae dyn 30 oed wedi ei ganfod wedi marw ar lôn ddwyreiniol yr A48 ger Gardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru yn Sir Gâr.

Galwyd heddlu yno toc wedi 21:00 nos Iau i adroddiadau bod dyn yn cerdded ar hyd y lôn.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau fod y dyn o ardal Llanelli a bod ei deulu wedi cael gwybod.

Bu'r lôn ar gau dros nos ond mae hi bellach ar agor.

Mae heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth bellach ac yn awyddus i siarad â gyrwyr fu'n teithio ar hyd yr A48 neithiwr.