Chwilio tir: Dim gweddillion dynol

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu, oedd yn chwilio tir ger canolfan hamdden yn Nhrelái, Caerdydd, wedi dweud nad ydyn nhw wedi dod o hyd i olion dynol.

Roedd yr heddlu yn ymchwilio i'r posibilrwydd bod gweddillion wedi eu claddu yno oddeutu tair blynedd yn ôl.

Roedd arbenigwyr fforensig a thimoedd arbenigol yn rhan o'r chwilio.