Georgia Davies un o 64 i gael arian i wella perfformiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Georgia wedi cael tymor llwyddiannus yn y pwll

Mae'r Gymraes Georgia Davies ymysg 64 o nofwyr fydd yn cael nawdd gan UK Sport y flwyddyn nesa'.

Mae'r nofwraig wedi ei chynnwys yn sgwad perfformiad Prydain 2015.

Doedd hi ddim ar y rhestr y tro diwetha, ond bellach mae hi wedi ei chynnwys ar ôl ennill aur yn y 50 metr ac arian yn y 100 metr dull cefn yng Nghemau`r Gymanwlad, a medalau arian ac efydd Ewropeaidd hefyd.

Bydd y 64 sydd ar y rhestr yn cael arian i helpu gyda chostau hyfforddi a chyfleon i gystadlu, hefyd i dalu am wasanaethau moddion a gwyddoniaeth chwaraeon, yn ogystal â chefnogaeth staff British Swimming.

'Datblygu Llwyddiant'

Yn ol Chris Spice, y cyfarwyddwr perfformiad, mae'r arian yn rhoi "cefnogaeth werthfawr i athletwyr ar gyfer paratoi a datblygu llwyddiant yn 2016 a thu hwnt."

Fe ychwanegodd eu bod wedi cwblhau dadansoddiad manwl iawn o`r athletwyr a'u perfformiad cyn cwrdd â nhw wyneb yn wyneb i drafod eu nod yn Rio neu Tokyo, dinasoedd Gemau Olympaidd 2016 a 2020.