Tân Llanrwst: Dyn 19 oed wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed wedi marw, a dyn 39 oed wedi ei gludo i'r ysbyty mewn cyflwr difrifol wedi tân mewn fflat yn Llanrwst yn yr oriau mân.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Sgwâr Ancaster toc wedi chwech bore 'ma.

Bu criwiau o Lanrwst, Conwy, Bae Colwyn a Llandudno, ac ysgol blatfform o'r Rhyl yn ceisio diffodd y fflamau.

Yn ôl llefarydd ar ran y gwasnaeth ambiwlans, fe aeth parafeddygon mewn cerbyd ymateb brys a thri ambiwlans i Lanrwst, a chafodd dyn ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd mewn cyflwr difrifol."

Fe lwyddodd dyn arall 48 oed i ddianc o'r fflat heb anaf.

Bu'r A470 ynghau i'r ddau gyfeiriad drwy ganol y dref am oriau yn dilyn y tân, ond mae'r ffordd wedi agor eto erbyn hyn.

Mae ymchwiliad rhwng y gwasanaeth tân a Heddlu'r Gogledd ar droed, i geisio canfod beth achosodd y tân.

Fe ddywedodd yr Uwch Arolygydd Steve Williams y dylai unrhywun â gwybodaeth am y tân gysylltu â'r heddlu ar 101 a nodi'r cyfeirnod R159822.