Esgeuluso plentyn: Mam yn pledio'n euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y barnwr, roedd y fam wedi ceisio beio pobl eraill am gyflwr ei phlentyn

Cafodd mam o Ynys Môn ddedfryd ohiriedig o garchar ar ôl cyfaddef esgeuluso ei phlentyn.

Cafwyd hyd i'r bachgen dwy oed mewn budreddi yn ei ystafell wely.

Roedd yn cysgu ar ben côt, ar roedd ganddo dywel budur fel blanced.

Roedd baw dynol ar waliau a drws ei ystafell.

Dywedodd yr heddlu fod yr ystafell fyw yn y tŷ yn lân a thaclus, ond roedd drewdod amlwg yn ystafell wely'r plentyn.

Ar ddiwedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd y Barnwr Niclas Parry "ei fod yn fath o achos sydd yn gwneud i rywun anobeithio."

Dywedodd y byddai yna gwynion difrifol petai ci yn cael ei gadw o dan y fath amgylchiadau.

Esgeuluso

Plediodd y wraig 23 oed yn euog i gyhuddiad o esgeuluso plentyn.

Cafodd ddedfryd o garchar o naw mis wedi ei gohirio, a gorchymyn goruchwyliaeth am 18 mis.

Bydd yn rhaid iddi hefyd wneud 150 awr o waith di-dal.

Clywodd y llys fod y plentyn, sydd yn dair oed erbyn hyn, yn iach pan ddaeth yr heddlu o hyd iddo.

Erbyn hyn mae'r plentyn o dan ofal awdurdod lleol ac mae ganddo rieni maeth.

Dywedodd Mathew Curtis, ar ran yr amddiffyniad, fod y wraig yn anaeddfed, ac roedd yn cydnabod nad oedd hi'n medru derbyn cymryd cyfrifoldeb yn llawn am yr hyn ddigwyddodd.

Dywedodd fod y plentyn yn iach er gwaethaf y disgrifiadau erchyll o'r amgylchiadau yn y tŷ.