Yn ôl i'r Oes Haearn: Bryn Eryr// Bryn Eryr: Back to the Iron Age

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut y byddai Bryn Eryr wedi edrych yn Oes yr Haearn. Bydd nifer o bobl wedi eu gwisgo yn nillad y cyfnod yn dehongli bywyd y cyfnod i ymwelwyr// An artist's impression of how Bryn Eryr (Eagle Hill) would have looked in the Iron Age. A number of people dressed in the clothes of the period will interpret the life of the inhabitants for visitors.
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau'r daith - safle Bryn Eryr yn yr Amgueddfa Werin, Sain Ffagan // Square 1 - Bryn Eryr will be built on this plot at St Fagans Natural History Museum
Disgrifiad o’r llun,
Paratoi'r tîr ar safle Bryn Eryr, fferm yn Ynys Môn sy'n deillio nol i'r Oes Haearn Newydd// Preparing the site for Bryn Eryr, an Anglesey farm dating back to the New Iron Age
Disgrifiad o’r llun,
Y safle yn cael ei farcio // The site is being marked ready for construction to begin
Disgrifiad o’r llun,
Mi fedrwn ni weld siapiau'r waliau. Bydd dau dŷ crwn yn cael eu codi yma// We can see the shape of the walls . This rural settlement will consist of two roundhouses
Disgrifiad o’r llun,
Casglu gwellt ar gyfer Bryn Eryr // Collecting hay for the Bryn Eryr site
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi fel cynhaeaf gwair! // Its like the haymaking season!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r waliau yn codi'n araf // The walls are slowly emerging.
Disgrifiad o’r llun,
Y pensaer Gerallt Nash yn arwain y gwaith cynllunio // Its all in the detail according to architect, Gerallt Nash
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen hyfforddi nifer o wirfoddolwyr brwdfrydig // Enthusiastic volunteers need to be trained accordingly
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cannoedd o wirfoddolwyr gan gynnwys plant ysgol ac aelodau o gymunedau cyfagos Caerau a Trelai yn helpu gyda'r gwaith o godi Bryn Eryr // The farmstead will be built with the help of hundreds of volunteers, school children and members of neighbouring communities in Ely and Caerau
Disgrifiad o’r llun,
Mae symud y clai yn waith caled! Bydd 'na ddyfnder o chwe troedfedd i'r waliau felly mae angen cryn dipyn o glai!// Moving the clay is a back-breaking job The walls will be six-foot thick so plenty of clay will be needed
Disgrifiad o’r llun,
Paratoi'r polion // Preparing the poles for the structure's framework
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r polyn canol wedi ei godi. Bydd modd gosod y tô gwellt cyn bo hir// The central pole has been raised. The thatched roofs can be placed soon
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gadernid i'r strwythur // The structure looks secure
Disgrifiad o’r llun,
Y tai yn barod i'w toi // The roofing work can now begin.