Mwy o hawliau wrth archebu bwyd

  • Cyhoeddwyd
Lamb curryFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y rheolau newydd byddai gan gwsmeriaid sy'n archebu dros y ffôn yr hawl i ofyn am sgôr hylendid

Byddai cwsmeriaid yn cael eu hannog i ofyn i fwytai am eu sgôr hylendid bwyd wrth archebu bwyd dros y ffôn, yn ôl rheolau sy'n cael eu hargymell gan lywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd mae'r gyfraith yn gorfodi tai bwyta, bwytai tecawe ac archfarchnadoedd i arddangos eu sgôr hylendid mewn lle amlwg.

Mae'r sgôr yn amrywio o 0 (isaf) i 5 (uchaf).

Ond mae llywodraeth Cymru am sicrhau fod pobl sy'n archebu prydiau tecawe yn derbyn mwy o wybodaeth.

Byddai'r rheolau newydd hefyd yn gorfodi busnesau i ddangos y wybodaeth ar eu bwydlenni.

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i sicrhau fod llefydd bwyd yn arddangos sgôr hylendid bwyd mewn mannau amlwg, fel rheol ar ddrysau neu ffenestri.

Ers Tachwedd 2013, mae llefydd lle mae pobl yn bwyta neu yn siopa am fwyd, gan gynnwys ysbytai, ysgolion a chartrefi gofal yn cael eu hasesu.

Ymgynghori

Mae arolygwyr yn asesu sut mae'r safleoedd yn paratoi, coginio a chadw bwyd. Maent hefyd yn edrych ar gyflwr y safle.

Dywed llywodraeth Cymru fod y ddeddfwriaeth eisoes wedi cael effaith gadarnhaol gyda mwy na 50% o fusnesau bwyd yn cael sgôr o bump.

Ychwanegodd llefarydd fod nifer y busnesau bwyd sydd â sgôr llai na boddhaol, yn gostwng.

Mae llywodraeth Cymru nawr yn lansio cyfnod o ymgynghori ynglŷn â rheolau nawdd.

Un argymhelliad yw bod bwytai yn cynnwys gwybodaeth ar fwydlenni sy'n cael eu dosbarthu.

Byddai'r wybodaeth yn cynnwys datganiad dwyieithog yn cyfeirio cwsmeriaid at wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a sut i gael hyd i sgôr hylendid busnes ar wefan.

Fe allai'r rheolau newydd ddod i rym ym mis Chwefror.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford:

"Rwyf yn credu ei bod yn bwysig bod cwsmeriaid yn fwy ymwybodol o'r wefan sgorio hylendid bwyd, yn arbennig pan maen nhw'n archebu bwyd dros y ffôn.

" Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y ddeddfwriaeth hon yn ymarferol i gwsmeriaid, i fusnesau bwyd a'r rhai sy'n ei gorfodi, fel ei gilydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol