Toriadau 'parhaus' i addysg oedolion

Cyhoeddwyd
coleg
Disgrifiad o’r llun,
Mae llywodraeth Cymru yn ystyried toriadau o £28 miliwn

Mae cadeirydd ColegauCymru, y corff sy'n cynrychioli colegau addysg bellach yng Nghymru, wedi dweud eu bod nhw wedi derbyn mwy na'u "cyfran deg" o doriadau.

Yn ol Mark Jones, oedolion sydd am barhau i ddysgu, fydd yn cael eu heffeithio fwya' wrth i'r sector wynebu toriadau am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2015 - 2016 gydag addysg a sgiliau yn colli £28 miliwn o bunnau.

Mae'r llywodraeth yn dweud y bydd yn gweithio gydag arweinwyr yn y sector i reoli effaith unrhyw doriadau.

"Y prif bryderon yw'r toriadau parhaus," meddai Mr Jones sydd hefyd yn bennaeth Coleg Gŵyr Abertawe. Rydyn ni wedi cael dwy flynedd anodd yn barod.

"Y llynedd fe wnaeth y sector arbedion o £9 miliwn wrth ailstrwythuro er mwyn paratoi ar gyfer eleni.

"Dim ond un y cant o gyllid sy'n weddill gyda ni eleni - sydd ddim yn ddigon i ail-fuddsoddi yn yr holl gyfleusterau, offer a staff sydd eu hangen arnom ni.

"Mae hyn yn ychwanegol i'r ffaith ein bod ni'n disgwyl toriad fydd rhwng 3.2% a 5% yn y dyfodol."

Mae Mr Jones yn mynnu bod addysg bellach wedi dioddef mwy na'u "chyfran deg" o doriadau a bod yna arbedion i'w gwneud o fewn meysydd eraill o'r byd addysg yng Nghymru. Mae'n ofni mai addysg oedolion fydd yn dioddef y toriadau gwaetha.

Yn ôl ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru, yr Athro David Reynolds - er gwaetha'r toriadau, mae addysg bellach wedi bod yn llwyddiant.

"Dros ddegawd yn ôl roedd y sector addysg bellach ddim o'r un safon ag addysg oed 5-16 o ran ansawdd y dysgu - dyw hyn ddim yn wir mwyach," dywedodd.

"Mae'r gwaith yn ymwneud â chyrsiau prentisiaeth wedi gwella'n aruthrol. Mae addysg oedolion a chymunedol - yn gwneud yn arbennig."

I baratoi ar gyfer y dyfodol, mae Mr Jones yn dweud y bydd yn gweithio gyda gweision sifil a gwleidyddion i weld a oes modd rhannu toriadau posib yn ehangach.

Wrth ymateb i'r pryderon am y toriadau i addysg bellach dywedodd Julie James AC, y dirprwy weinidog newydd dros Sgiliau a Thechnoleg bod y sector yn wynebu sawl her.

"Mae'r colegau wedi cael eu taro, does dim dwywaith am hynny, ond maen nhw'n cytuno gyda'n blaenoriaethau ni.

"Mae 'na lawer o gydweithio wedi bod."

Ychwanegodd Ms James ei bod yn gobeithio y byddai'r sector preifat yn camu i'r adwy i gydweithio gyda cholegau wrth i'r sector cyhoeddus gael ei wasgu.