Dyn wedi marw yn Sblot, Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
digwyddiad sblot
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ardal o amgylch Stryd Adeline yn Sblot ei gau i'r cyhoedd am gyfnod brynhawn Sadwrn.

Bu farw dyn yn dilyn digwyddiad yn ardal Sblot, Caerdydd. Wrth i'r ymwchiliad barhau, mae'r heddlu wedi cyfeirio'r digwyddiad at Gomisiwn Cwynion yr Heddlu.

Roedd ardal o amgylch Stryd Adeline ar gau i'r cyhoedd am gyfnod dydd Sadwrn yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod y dyn wedi cael ei gludo i Ysbyty Prifysgol Cymru.

Cafodd tîm ambiwlans a thîm ymateb i sylweddau peryglus eu hanfon i'r digwyddiad.

Yn ol adroddiadau lleol roedd nifer fawr o heddlu yno am gyfnod wrth i'r gwasnaethau brys ymateb.

Mewn datganiad newyddion dywedodd yr heddlu:

"Mae Heddlu'r De yn cadarnhau fod dyn 41 oed a gafodd ei gludo i Ysbyty Prifysgol Cymru ddoe wedi marw o'i anafiadau.

"Cafodd swyddogion yr heddlu eu galw i'r tŷ ar ôl i bryderon gael eu mynegi am les y dyn.

"Mae'r ymchwiliad yn parhau ac mae'r Crwner wedi ei hysbysu.

Mae'r mater wedi ei gyfeirio at Gomisiwn Cwynion yr Heddlu. Bydd archwiliad post mortem yn digwydd heddiw."