Hysbysebu'r newid i'r drefn rhoi organau yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Myfyrwyr a chymudwyr fydd targedau ymgyrch hysbysebu newydd, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o newid i'r gyfraith ynglŷn â rhoi organau.

O fis Rhagfyr 2015, bydd meddygon yn cymryd yn ganiataol bod person yn fodlon rhoi eu horganau ar ôl marw, heblaw eu bod nhw yn cofrestru i ddweud fel arall.

Bydd yr hysbysebion i'w gweld ar hyd gwasanaethau Trenau Arriva Cymru ac ar gampysau prifysgolion.

Mae'n dilyn cyfres o hysbysebion teledu gafodd eu dangos dros yr haf.

'Dechrau sgwrs'

Gobaith llywodraeth Cymru yw cynyddu'r canran sy'n rhoi eu horganau o 25%, a dechrau sgwrs rhwng teuluoedd am ddymuniadau pobl.

Yn ôl y llywodraeth, fe wnaeth 36 o bobl farw wrth aros am organ newydd yng Nghymru y llynedd.

Ffynhonnell y llun, Huw John
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ryan Davies (ch) aren gan ei ewythr Dave Starling

Un sydd wedi rhoi organ yw Dave Starling o Gwmaman, roddodd aren i'w nai.

Cafodd Mr Starling, sy'n 59, ei brofi i weld os oedd yn addas, a cafodd y llawdriniaeth ei chwblhau ym mis Mai 2013.

"Roedd gwneud y penderfyniad i roi un o fy arennau yn un hawdd i'w wneud er i mi wybod bod y llawdriniaeth yn un mawr.

"Roedd rhaid i mi gymryd pedair mis i ffwrdd o'r gwaith ac rydw i'n blino yn gynt nac o'r blaen, ond mae'n bris isel i'w dalu i weld fy nai yn cael ei fywyd yn ôl.

"Mae o a finnau yn profi bod rhoi organau yn gweithio ac nad oes angen ofni'r peth.

"Galla i fyw gweddill fy mywyd yn gwybod mod i wedi helpu i achub bywyd rhywun arall. Dyna fy ngwobr."