Darlledwyr am gynnal dadleuon teledu

  • Cyhoeddwyd
Prime ministerial debate on general election
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dadleuon teledu cyntaf eu cynnal cyn Etholiad Cyffredinol 2010

Mae BBC Cymru wedi ysgrifennu at y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru yn eu gwahodd i drafod y posibilrwydd o gynnal dadleuon teledu cyn yr etholiad cyffredinol y flwyddyn nesa.

Mae llythyrau wedi eu hanfon at y blaid Lafur, y Ceidwadwyr, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a UKIP.

Ar yr un pryd mae'r BBC, ITV, BSkyB a Channel 4 wedi gwahodd arweinwyr y pleidiau Prydeinig - gan gynnwys Nigel Farage, arweinydd UKIP - i gymryd rhan mewn tair dadl deledu ym mis Ebrill y flwyddyn nesa'.

Byddai'r dadleuon teledu hynny yn cael eu darlledu ledled y DU.

Beirniadaeth

Mae tair dadl wedi cael eu cynnig ar gyfer cynulleidfa Brydeinig:

  • Dadl rhwng y ddau ddyn sydd â siawns o fod yn Brif Weinidog sef David Cameron ac Ed Miliband wedi ei chadeirio gan Jeremy Paxman, i'w dangos ar Sky a Channel 4.
  • Dadl rhwng arweinwyr y tair prif blaid Brydeinig fydd yn cynnwys Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg, i'w dangos ar y BBC.
  • Trydydd dadl fydd yn cynnwys y tri arweinydd a Nigel Farage o Ukip, i'w dangos ar ITV.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu'r syniad, gan ddweud y dylai eu harweinydd, Leanne Wood, gael ei chynnwys mewn dadl o'r fath.

Dywedodd Ms Wood: "Fe fydd Plaid Cymru yn mynd i'r etholiad cyffredinol gyda pholisiau i wella gwasanaethau cyhoeddus ac i wella economi Cymru.

"Mae pobl Cymru yn haeddu clywed beth sydd gan yr holl bleidiau i'w gynnig, a byddwn yn cymryd camau pendant i sicrhau fod hyn yn digwydd."

Mae'r Blaid Werdd a'r SNP hefyd yn anfodlon o gael eu gadael allan o'r tair prif ddadl.

Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod nhw am gael eu cynrychioli yn y tri darllediad yn hytrach na dim ond dau ac mae Ukip wedi dweud bod achos dros eu cynnwys yn yr ail ddadl hefyd.

Y dyddiadau sydd wedi eu hawgrymu ar gyfer y darllediadau Prydeinig yw Ebrill 2, 16 a 30, cyn yr etholiad ar Fai 7.

Dadleuon Cymru

Yn ogystal â'r dadleuon cenedlaethol, mae cyfarwyddwyr y BBC yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ysgrifennu at y prif bleidiau ym mhob un o'r gwledydd, yn eu gwahodd i drafod y posibilrwydd o gynnal dadleuon teledu.

Byddai'r dadleuon yn cael eu darlledu yn y gwledydd unigol, ond hefyd ar gael i weddill y DU.

Cafodd dadleuon teledu o'r fath eu darlledu am y tro cyntaf yn 2010, pan aeth David Cameron, Gordon Brown a Nick Clegg benben a'i gilydd.

Fe wnaeth 22 miliwn o bobl wylio'r dadleuon hynny.