Barnwr wedi ei 'synnu' gan gyhuddiad CPS

  • Cyhoeddwyd
Rhys Rowlands

Mae barnwr wedi dweud ei fod wedi ei synnu fod Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) wedi gosod lefel cyhuddiad mor isel.

Fe wnaeth y Barnwr Rhys Rowlands ei sylwadau yn Llys y Goron Caernarfon wrth iddo ddedfrydu Jamie Smith, 23, o Fae Colwyn i flwyddyn o garchar am ymosod ar ddyn 54 mlwydd oed.

Dywedodd y barnwr ei fod yn amlwg y dylai'r achos wedi bod yn un o glwyfo yn hytrach na'r cyhuddiad llai difrifol o ymosod yn ddifrifol gan achosi niwed corfforol gwirioneddol.

Fe wnaeth Gary Elston ddioddef anaf i'w ben wnaeth ei adael angen 37 o bwythau ac a achosodd niwed gwerth £595 i'w ddannedd gosod.

Roedd wedi stopio ar y stryd ym Mae Colwyn ar y ffordd adref ar Ragfyr 23 i holi dynes os oedd hi'n iawn gan ei bod hi i'w gweld mewn gofid.

Wedi hyn fe ddaeth Smith ar ei ôl a'i daro yn ei ben nes yr oedd yn anymwybodol.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands: "Os mai fi fyddai'r dioddefwr yn yr achos yma mi fyddwn i'n teimlo fel na fyddwn i wedi cael cyfiawnder oherwydd y ffordd mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dewis ei gyhuddo...

"Roedd y clwyfau ddigon difrifol fel y byddai nhw wedi gallu dod o dan gyhuddiad clwyfo. Rydw i wedi mynegi fy syndod."