Tyst yn honni iddo gael ei gam-drin yn rhywiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd tyst iddo gael ei gam-drin yn rhywiol gan gyn berchennog cartref gofal yn y gogledd.

Dywedodd y dyn, sy'n 50, ei fod yn saith oed pan gafodd ei dreisio am y tro cyntaf gan John Allen.

Mae Mr Allen, 73 oed, sy'n byw yn Ipswich, yn gwadu 40 cyhuddiad o gam-drin rhywiol .

Y dyn yw'r trydydd o gyn breswylwyr y cartrefi i roi tystiolaeth yn yr achos. Dywedodd fod rhai o'r staff yng nghartref Bryn Alyn wedi bod yn dreisgar tuag ato.

Dywedodd un noson fod Mr Allen wedi bod i'w ystafell wely gan ymosod yn rhywiol arno.

Gofynnodd yr erlyniad sut oedd o'n gwybod pwy oedd y dyn. Atebodd: "John Allen oedd o, o ni'n gwybod hynny."

Tŷ haf

Honnodd y dyn wrth y llys fod Allen hefyd wedi ymosod arno mewn tŷ haf oedd yn eiddo i'r diffynnydd.

Dywedodd ei fod yn y gwely a bod rhywun wedi ymuno ag ef. Dywedodd nad oedd yn gallu gweld wyneb y dyn oherwydd ei bod yn rhy dywyll, ond meddai: "Dwi'n gwybod mai fo oedd o."

Dywedodd fod y diffynnydd wedi bod yn garedig iddo ar ôl y digwyddiad, a'i fod wedi prynu colomen iddo ar ôl i'w golomen farw.

Ychwanegodd nad oedd yn gwybod pam i'r ymosodiadau stopio.

Honnodd fod Allen wedyn wedi bod yn dreisgar tuag ato, a'i fod wedi rhoi cweir iddo yn y swyddfa.

Wrth roi tystiolaeth drwy gyswllt fideo, dywedodd fod yr heddlu wedi gofyn iddo yn 1997 am achosion o gam-drin yn y cartref.

Ar y pryd dywedodd nad oedd yn fodlon siarad am y peth.

Dywedodd fod Allen wedi rhoi £200 iddo pan oedd o'n 18 oed, er mwyn ei gynorthwyo i sefydlu busnes.

Ychwanegodd nad oedd wedi siarad gyda John Allen am ymosodiadau honedig: "Roeddwn i yn ei ofn o," meddai.

Mae'r achos yn parhau.