Troseddau rhyw: Cwestiynu ymateb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gareth Williams ei garcharu am bum mlynedd o ganlyniad i wybodaeth ddaeth drwy Brosiect Spade

Mae prif gwnstabliaid Cymru a Lloegr wedi cael cais i ystyried a ddylai eu lluoedd gael eu cyfeirio ar Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) oherwydd y modd y gwnaethon nhw ddelio gyda deunydd yn ymwneud â cham-drin plant.

Daw'r cais yn dilyn yr hyn ddigwyddodd gyda deunydd o Brosiect Spade - cynllun gan heddlu Toronto yng Nghanada - anfonwyd at yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol (NCA) drwy law CEOP (Canolfan Warchod Ecsploetio a Cham-drin Plant).

Daeth i'r amlwg fod yr NCA wedi cadw'r wybodaeth am 16 mis heb weithredu.

Bydd y Comisiwn am gael gwybod a allai'r heddlu fod wedi dal troseddwyr rhyw - gan gynnwys cyn ddirprwy bennaeth ysgol o Gaerdydd - yng nghynt.

Deunydd o Prosiect Spade arweiniodd at arestio a charcharu Gareth Williams - cyn ddirprwy bennaeth Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd - am ffilmio plant a chreu delweddu anweddus.

Cafodd Williams ei garcharu am bum mlynedd yn gynharach eleni ar ôl pledio'n euog i 31 cyhuddiad.

Tri achos

Mae'r NCA wedi cyfeirio'u hunain at yr IPCC, ac mae'r comisiwn hefyd yn ystyried achosion heddluoedd Gogledd Sir Efrog ac Essex.

Dywedodd llefarydd ar ran yr IPCC: "Mae gennym dri achos yn ymwneud â deunydd anfonwyd at heddluoedd gan yr NCA ym mis Tachwedd 2013.

"Mae'r achosion hynny o'r NCA eu hunain, Heddlu Essex a Heddlu Gogledd Sir Efrog, ac maen nhw'n cael eu hystyried ar hyn o bryd.

"Yn ogystal ar 7 Hydref fe wnaeth yr IPCC ysgrifennu at brif gwnstabliaid holl heddluoedd Cymru a Lloegr yn gofyn a oedden nhw wedi derbyn deunydd gan yr NCA a ddaeth o Brosiect Spade ac, os felly, i adolygu'r modd y gwnaethon nhw ddelio gyda hynny ac a ddylai'r materion hynny gael eu cyfeirio atom."

Bydd cyfarwyddwr yr NCA, Keith Bristow, yn ateb cwestiynau ar y mater gerbron Pwyllgor Materion Cartref San Steffan ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru fod y llun wedi ymateb yn brydlon gan lansio ymchwiliad unwaith i'r wybodaeth ddod i law.