Pryder am addysg Feithrin yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cytundeb presennol y Mudiad Meithrin yn sir Wrecsam yn dod i ben fis Mawrth nesa'

Mae rhai o rieni Wrecsam yn poeni am ddyfodol addysg Feithrin yn y sir pe bai'r cyngor lleol yn penderfynu torri cyllideb y gwasanaeth.

Mae tua 150 wedi arwyddo deiseb ar-lein yn annog pobl i gefnogi ymgyrch i sicrhau dyfodol y mudiad.

Dywed Cyngor Wrecsam eu bod yn trafod nifer o opsiynau ar hyn o bryd er mwyn arbed arian a'u bod yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

Ers tua 40 o flynyddoedd mae'r Mudiad Meithrin wedi bod yn darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ardal.

Ond does yna ddim gorfodaeth statudol ar y cyngor i ariannu'r mudiad.

'Codi tâl'

Bydd eu cytundeb presennol gyda'r cyngor yn dod i ben ym mis Mawrth 2015, a does yna ddim sicrwydd y bydd yn cael ei adnewyddu.

Yr unig opsiwn wedyn fyddai gofyn i rieni dalu ffi am y gwasanaeth.

Mae Elin Roberts yn fam i ddwy sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

"Dwi ddim yn siŵr y byddai pawb yn gallu fforddio talu, a dwi ddim yn meddwl ei bod o'n deg," meddai.

Dywedodd y cynghorydd sir Arfon Jones fod y Mudiad Meithrin yn hollbwysig i ddatblygiad y Gymraeg o fewn y sir.

"Mewn gwirionedd yr unig doriad i addysg blynyddoedd cynnar sy'n cael ei gynnig yn ardal Wrecsam yw toriad i addysg gynradd Gymraeg.

"I fi mae hynny yn gwahaniaethu ac yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol."

£11 miliwn

Mae Cyngor Wrecsam yn ceisio gwneud toriadau o £11 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa'.

Dywedodd llefarydd fod Wrecsam, fel pob awdurdod arall yng Nghymru, yn wynebu sefyllfa anodd.

"Yn Wrecsam rydym wedi bod yn cynllunio am y dyfodol drwy edrych sut y gallwn newid a darparu gwasanaethau am lai o gost."

Ar hyn o bryd mae'r sir yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â dyfodol nifer o wasanaethau a bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 24 Hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol