Shwmae, Su'mae Joella

Cyhoeddwyd

America, Awstralia, Lloegr a Malta - dyna i chi rai o'r gwledydd y buodd Dysgwr y Flwyddyn 2014 yn byw cyn dychwelyd i Gymru ddwy flynedd yn ôl. Ond pa mor hawdd oedd hi i Joella Price ddysgu'r iaith?

Cafodd BBC Cymru Fyw gyfle i'w holi ar ddiwrnod Shwmae, Su'mae, yr ymgyrch arbennig ar Hydref 15 i sbarduno pawb i ddefnyddio eu Cymraeg.

Ble oeddet ti'n ymarfer dy Gymraeg?

"Pan on i'n byw yn Nottingham (yn astudio i fod yn nyrs) nes i geisio defnyddio beth bynnag Cymraeg oedd gyda fi ar y pryd yn y grŵp cymdeithas Cymry Nottingham a Derby gyda Jonathan Simcock unwaith y mis a hefyd on i'n ceisio siarad tipyn bach gyda fy ffrind Mark Davies dros Skype. Nawr dwi'n siarad yr iaith yn well felly dwi'n defnyddio fe yn fwy aml."

Oedd hi'n anodd cael pobl i siarad Cymraeg gyda ti?

"Dim o gwbl. O'n i bach yn swil pan nes i ddechrau siarad â Chymry Cymraeg ond nes i fwynhau y broses o'r dechrau."

Fel dysgwraig, pa mor bwysig yw hi gael y cyfle i siarad Cymraeg yn gyson?

"Mae'n bwysig i ddysgwyr i wella'r iaith sy' gyda nhw a mae'n bwysig achos os dych chi ddim yn defnyddio'r iaith dych chi'n mynd i golli hi... am byth, edrychwch ar y cyfrifiad - rhaid i rywbeth newid."

Ffynhonnell y llun, SHWMAESIRBENFRO
Disgrifiad o’r llun,
Shwmae Crymych! Criw o Sir Benfro yn hyrwyddo'r Gymraeg

Rwyt ti'n nyrs yn Uned Gofal Dwys, Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd - pa mor aml wyt ti'n cael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn dy waith?

"Hoffwn i ddefnyddio'r iaith bob dydd ond yn anffodus does dim digon o gyfle.

"Pan mae cleifion yn gallu siarad Cymraeg dwi'n defnyddio hi 'da nhw, ac mae'n bleser cael gwneud. Dw i'n hoffi pan mae teulu un o'r cleifion yn gofyn am nyrs sy'n siarad Cymraeg i ofalu amdanyn nhw."

Disgrifiad o’r llun,
Byddai Joella yn dymuno cael rhagor o gyfle i siarad Cymraeg yn ei gwaith yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Pa effaith mae hyn yn ei chael ar eich cleifion?

"Mae'n bwysig iawn bod cleifion yn gallu cael triniaeth yn yr iaith mae nhw'n gyfforddus â hi, yn enwedig pan mae nhw'n sâl a mae ofn arnyn nhw. Dydyn nhw ddim eisiau siarad eu ail-iaith nhw."

Pa gyngor fuaset ti'n ei roi i ddysgwyr eraill i'w helpu nhw i ddysgu ac ymarfer eu hiaith ar ddiwrnod Shwmae Su'mae?

"Ewch amdani, s'dim ots os dych chi'n 'neud camgymeriadau achos dw i yn... bob dydd! Mwynhewch y broses. Mae'n anodd, mae'n rhwystredig ond mae'n hwyl.

"Defnyddio'r iaith bob dydd trwy Facebook, e-bost, tecst, gwylio S4C gyda'r isdeitlau (os oes angen), mynd i'r grwpiau Cymraeg i gael dishgled a sgwrs - bydd eich Cymraeg yn symud ymlaen yn gyflym wedyn."

Ffynhonnell y llun, Shwmae Su mae