Disgwyl manylion cynnig datganoli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
(O'r chwith) Carwyn Jones, Andrew RT Davies, Leanne Wood a Kirsty Williams yw arweinwyr pleidiau'r Senedd

Mae disgwyl i arweinwyr y pedair plaid yn y Cynulliad gyhoeddi manylion cynnig ar y cyd yn ymwneud â datganoli pwerau pellach i Gymru yn ddiweddarach.

Daw'r cynnig yn dilyn trafodaethau yr wythnos ddiwethaf rhwng y Prif Weinidog Carwyn Jones, Andrew RT Davies o'r Ceidwadwyr Cymreig, Leanne Wood o Blaid Cymru a Kirsty Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig.

Mewn datganiad ar ddiwedd y cyfarfod fe soniwyd y byddai'r cynnig yn cyfeirio at "argymhellion Comisiwn Silk a than-gyllido Cymru".

Bydd y mater yn cael ei drafod yn y Senedd yr wythnos nesaf.

Mae'r arweinwyr hefyd wedi arwyddo llythyr ar y cyd yn galw am fwy o bwerau dros gofrestru etholwyr.

Yn y llythyr a gyhoeddwyd ym mhapur y Western Mail, maen nhw'n galw ar ASau San Steffan i gefnogi gwelliant trawsbleidiol i Fesur Cymru sy'n ceisio "gwella rhannu data, mynd ati i gynyddu'r nifer o bobl o garfannau sy'n cael eu tangynrychioli a grwpiau ifanc i gofrestru ac i sicrhau mwy o gyfranogaeth ddemocrataidd gan ein dinasyddion ieuengaf drwy gynnal sesiynau ymrwymiad pleidleiswyr ymhob ysgol a choleg".

Mae Mesur Cymru - sy'n cynnig mwy o bwerau ariannol i Lywodraeth Cymru dros drethu - yn cael ei drafod yn Nhŷ'r Arglwyddi ar hyn o bryd.

Cafodd y gwelliannau eu cynnig gan yr Arglwydd Roberts o Landudno, y Farwnes Morgan o Drelái, y Farwnes Grey-Thompson a'r Arglwydd Tyler.

Wrth gyfeirio'n benodol at y gwelliannau mae'r llythyr yn cyfeirio at adroddiad y Comisiwn Etholiadol a ddywedodd "bod 49% o bobl 16-17 heb gofrestru i bleidleisio, ac o ystyried mai dim ond 35% o bobl ifanc a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Cynulliad yn 2011 mae angen i arweinwyr etholedig y DU weithredu nawr er mwyn atal yr argyfwng mewn democratiaeth ieuenctid".

Mae'r llythyr yn annog dilyn diwygiadau yng Ngogledd Iwerddon, sydd wedi symud o gofrestru etholiadol gan "bennaeth y tŷ" i gofrestru unigolion - cynllun sydd wedi ychwanegu 57,000 o bobl ifanc i'r gofrestr etholiadol dros bedair blynedd.

Straeon perthnasol