BBC Cymru Fyw

Llofruddiaeth: Rhyddhau dwy ar fechnïaeth

Published
image captionMae teyrngedau wedi ei rhoi ar Ffordd Deva ym Mharc Caia

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud bod dwy fenyw gafodd eu harestio mewn perthynas â llofruddiaeth dyn 25 oed yn Wrecsam wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Mae'r heddlu hefyd wedi cadarnhau mai Sion Davies oedd enw'r dyn y cafwyd hyd i'w gorff y tu allan i eiddo ar Ffordd Deva yn ardal Parc Caia o'r dre yn oriau man bore Sadwrn, 11 Hydref.

Yn y cyfamser mae'r heddlu wedi llwyddo gyda chais i gadw dyn 53 oed a gafodd ei arestio am gyfnod pellach.

Mae dyn arall 32 oed a gafodd ei arestio yn hwyrach na'r tri cyntaf hefyd yn parhau yn y ddalfa yn Llanelwy.

Mae'r heddlu'n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu gyda Heddlu'r Gogledd drwy ffonio 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

  • Arestio pedwerydd person wedi llofruddiaeth yn Wrecsam