Gallai'r triawd Cymreig 'adael Racing'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Jamie Roberts i Racing Metro cyn dechrau'r tymor

Gallai sêr rygbi Cymru Jamie Roberts, Mike Phillips a Dan Lydiate adael clwb Racing Metro o fewn y dyddiau nesaf, yn ôl adroddiadau yn Ffrainc..

Roedd y tri ymhlith y rhai adawodd Cymru i chwarae yn Ffrainc cyn dechrau tymor 2013-14. Aeth Roberts a Lydiate yno dros yr haf ac roedd Mike Phillips yno ers Rhagfyr 2013.

Mae'r sibrydion yn dweud y gallai'r tri gael cynnig cytundeb deuol gan Undeb Rygbi Cymru a'r rhanbarthau.

Dywedodd hyfforddwr Racing, Laurent Labit, wrth bapur newydd L'Equipe: "Rydym wedi trafod y mater gyda nhw. Dydyn nhw erioed wedi bod yn effeithiol iawn ers iddyn nhw gyrraedd."

Cystadlaethau Ewropeaidd

Pan gysylltodd BBC Cymru gyda'r clwb doedd ganddyn nhw ddim sylw pellach i wneud ar y mater.

Fe aeth cais am sylw i asiant y tri chwaraewr, Undeb Rygbi Cymru a Rygbi Rhanbarthol Cymru, sef y corff sy'n cynrychioli'r Dreigiau, Gleision, Gweilch a'r Scarlets.

Ond pe bai'r tri am chwarae i unrhyw glwb newydd yng nghystadlaethau Ewropeaidd y tymor hwn, fe fydden nhw wedi gorfod symud cyn hanner dydd ar ddydd Mawrth, 14 Hydref.

Byddai unrhyw ymgais i ddenu'r tri yn ôl adre yn debyg o gael ei graffu'n fanwl gan y pedwar rhanbarth wedi i'r ddwy ochr ddod ag anghydfod i ben ym mis Awst gyda chytundeb gwerth £60m.

Mae'r cytundeb hwnnw'n cynnwys £3.3m wedi'i glustnodi ar gyfer cytundebau deuol lle mae URC yn talu 60% o gyflogau rhai chwaraewyr gyda'r rhanbarthau'n talu'r gweddill.

Hyd yma capten Cymru Sam Warburton yw'r unig chwaraewr ar gytundeb o'r fath.

Ond mae prif weithredwr y Dreigiau Gareth Davies wedi dweud na ddylid o reidrwydd defnyddio cytundebau deuol i ddenu chwaraewyr adre o dramor.

Deellir bod y rhanbarthau'n dadlau y dylid blaenoriaethu'r cytundebau ar gyfer chwaraewyr sydd yng Nghymru a thalent sy'n blodeuo yn hytrach nag i rai sydd wedi dewis chwarae mewn gwledydd eraill.