BBC Cymru Fyw

Gwallau iaith yng nghaffi Starbucks yn Aberystwyth

Sara Gibson
Newyddion BBC Cymru

Published

Mae rheolwr cangen o'r siopau coffi Starbucks yn Aberystwyth yn dweud eu bod nhw'n "hynod siomedig" bod yna wallau sillafu a threiglo amlwg yn y brawddegau Cymraeg sydd wedi eu peintio ar waliau eu siop newydd yn y dre.

Dyma ydy'r gangen gyntaf o eiddo'r cwmni yng Nghymru sy'n arddangos y Gymraeg, ac mae'r mwyafrif o'r waliau wedi eu gorchuddio gyda brawddegau uniaith Gymraeg sy'n disgrifio'r broses o gasglu a rhostio'r ffa, a'r gwahanol fathau o goffi sydd yn eu diodydd.

"Pan agoron ni'r siop, roedden ni'n awyddus iawn i gael gymaint o Gymraeg a phosib yma, ac fe ofynnon ni i ffynhonnell ddibynadwy i drosi'r brawddegau ar ein rhan" meddai Steve Simpson, rheolwr Starbucks yn Aberystwyth.

"Fodd bynnag, pan ddaeth y cyfieithiad yn ôl roedd hi'n amlwg i ddau aelod o staff bod y brawddegau Cymraeg yn hynod wallus, ac fe aethon nhw a ni ati i'w cywiro, cyn i arlunydd ddod i'r siop i'w gosod ar y wal. Er gwaetha pob gofal, fe ddaeth hi i'r amlwg rhai diwrnodau wedyn bod yna wallau ieithyddol yn y brawddegau o hyd, ac rydyn ni'n ymddiheuro am hynny."

Dywedodd Steve Simpson y bydd yr ysgrifen yn cael ei newid yn fuan iawn, ac y byddan nhw'n anfon defnyddio gwasanaeth cyfieithwyr proffesiynol pan fydd y bwydlenni yn newid yn ystod y flwyddyn.